Servis

CLAAS CONNECT

Kalendář

Nová měřítka ve výkonu i účinnosti

Posvítili jsme si detailně na důležitá fakta sklízecí mlátičky LEXION.

Období s ideálním počasím pro sklizeň zrna se stále zkracuje a tak se výrobci sklizňové techniky na tuto skutečnost snaží reagovat. Firma CLAAS představila novou generaci sklízecích mlátiček LEXION 5000 – 8000. Ta nabízí nejenom vyšší výkon motoru, ale zároveň i jeden z nejefektivnějších systémů výmlatu na trhu.

Sklizňové podmínky se mohou v průběhu dne značně měnit. Nelze například jet pořád maximální rychlostí, výnosnost porostu se může měnit, a proto mají Lexiony schopnost dynamicky měnit výkon motoru podle aktuálních požadavků stroje na výkon. Je za to zodpovědný systém Dynamic Power, který firma CLAAS poprvé zavádí i u svých mlátiček.

Obrázek 1: Při testování, organizovaném firmou CLAAS, sklidil LEXION 6900 za den 350 tun zrna ozimé pšenice při spotřebě paliva pouhých 1,5 litrů nafty na jednu tunu zrna

Dobrá souhra konstrukčních celků

Dalším klíčem ke zvýšení účinnosti práce je vzájemná souhra mláticího, separačního a čisticího ústrojí. Firma CLAAS vyrábí své mlátičky LEXION již dlouhou dobu, po kterou je soustavně optimalizuje.

Díky tomu pracují stále s maximální efektivitou. Pokud prochází strojem méně hmoty, je výkon motoru snížen, a jakmile začne zatížení mlátičky stoupat, je výkon motoru automaticky opět ihned zvýšen. Takto je také snižována spotřeba paliva až o 1,5 l na jednu tunu zrna, při přepočtu na celý den je to úspora deseti procent paliva. Zároveň ale se zvýšenou průchodností – o deset procent u hybridních mlátiček LEXION a o dvacet pět procent u vytřasadlových strojů.

LEXION 480 první generace měl průchodnost až 40 tun zrna za hodinu. To dnes zvládne mlátička LEXION 6900, větší modely zvládnou mnohem více – až 80 tun zrna za hodinu. Na nových vytřasadlových strojích došlo k podstatným změnám.

Zvětšení průměru mláticího bubnu vedlo také k tomu, že přechod mezi bubny je mnohem pozvolnější, což má příznivý vliv na kvalitu zrna – spolu s redukovanými otáčkami bubnů.

Testování potvrdilo předpoklady

Firma CLAAS také své stroje testuje – jak před uvedením na trh, tak i poté. Do druhé skupiny patřilo testování sklízecí mlátičky LEXION 6900, které proběhlo v loňském roce v Německu. Příznivější průběh počasí než v roce předcházejícím se projevil na výnosech obilovin pozitivně, takže organizátoři si vybrali pozemek ozimé pšenice s pěkným výnosem 10,15 tuny na hektar.  Rozloha pole činila 110 hektarů.

První sklizňový den panovaly velmi obtížné sklizňové podmínky – vlhkost zrna dosahovala 17,6 procenta, slámy ještě podstatně více. Přesto sklízecí mlátička LEXION 6900 pracovala s průměrnou průchodností 43,7 t zrna za hodinu. Při permanentním měření ztrát se potvrdilo, že úroveň ztrát zrna nepřekročila jedno procento. A podíl zlomených zrn byl zjišťován tak, že z každé fůry přivezeného zrna na farmu byl poctivě odebírán a analyzován vzorek.

Výsledky byly i přes obtížné podmínky velmi pozitivní. Za jeden den posekal LEXION 6900 plochu 34,57 hektarů, s výkonností 4,44 hektarů za hodinu a sklidil 350 tun zrna – to činí sedm tisíc padesátikilových pytlů. A spotřeba paliva? Pouhých 1,5 litrů nafty na jednu tunu zrna.

Obrázek 2: Uzavřený mláticí buben firmy CLAAS má u nových LEXIONů zvětšený průměr. Může se proto otáčet pomaleji, takže chod všech Lexionů se stal ještě kultivovanějším a mlátičky pracují mnohem klidněji. Jsou také šetrnější k zrnu i ke slámě

Aby se mohli zájemci o přednostech nových strojů sami přesvědčit, firma CLAAS organizovala jejich předvádění při sklizni široké škály plodin po celém světě. Všichni zúčastnění byli podle slov výrobce z jejich práce nadšení – jak z jejich výkonnosti, tak i nízké spotřeby paliva a komfortu ovládání.

Důmyslná konstrukce

A jaká řešení se za vysokou výkonností skrývají?
Je to například uzavřený mláticí buben, vyvinutý specialisty firmy CLAAS ve vývojovém centru v Harsewinkelu. Intenzivní výmlat, doprava velkých objemů materiálů a zároveň šetrnost k zrnu byly výsledkem nové konstrukce. Nicméně z praxe přicházely stále hlasy po zvýšení výkonnosti. Proto pak následovaly další úpravy – průměr uzavřeného mláticího bubnu narostl jak u hybridních mlátiček, tak i u vytřasadlových. S novou konstrukcí svého léta provozu osvědčeného systému APS bylo dosaženo mimo jiné také toho, že chod všech LEXIONů se stal ještě kultivovanějším. Velký mláticí buben se může otáčet pomaleji, aby dosáhl shodné obvodové rychlosti. Pracuje tak mnohem klidněji.

Obrázek 3: Zvětšil se také objem zásobníku zrna a stoupl výkon vyprazdňování – až na 180 litrů zrna za sekundu u LEXION 8900

Ovšem to, co činí mlátičky LEXION tak šetrnými k zrnu a všestrannými z pohledu sklízených plodin, je souhra všech komponentů mláticího systému – tedy urychlovacího a mláticího bubnu i velkého separačního bubnu o průměru 600 milimetrů. Tento buben s aktivní separací ještě zvyšuje průchodnost.

Když se rychle zaplňuje zásobník zrna, je třeba neztrácet čas ani jeho vysýpáním. A o to se stará zvýšený výkon vyprazdňování na až 180 litrů zrna za sekundu. K tomu je zapotřebí i vyšší výkon, kterého má LEXION nové generace také dostatek. Top model LEXION 8900 je poháněn motorem MAN o výkonu až 581 kW/790 k, čímž se tato mlátička řadí k nejvýkonnějším strojům na současném trhu.  

 

Obrázek 4: Firma CLAAS využívá k pohonům LEXIONŮ z velké míry řemenů, řetězů jen v omezené míře. Řemeny se hodí i k přenosu výkonu na větší vzdálenosti, což je právě případ velkých mlátiček

Dobré ohlasy z praxe

Firma CLAAS má také své zákazníky v okruhu zemědělců, kteří hledají stroj s vysokou průchodností zrna, ale zároveň i se šetrným působením na slámu. Díky tomu je možné včas posekat zralé porosty a sklidit zrno, ale zároveň i sláma na řádcích rychleji osychá a je možné ji v průběhu krátkého časového období také sklízet. Po takové zákazníky má CLAAS v nabídce mlátičky řad LEXION 5000 a 6000, vybavené mláticím ústrojím APS SYNFLOW WALKER.

Obrázek 5: Také odsávání prachu na šikmém dopravníku doznalo změn - prach je odváděn mimo mlátičku a neusazuje se na boku

Mezitím již tyto stroje v roce 2020 odpracovaly svou první sezónu v praxi. Uživatelé hovoří o tom, že kvalita slámy od mlátiček CLAAS je výrazně lepší, než u konkurenčních strojů. A je lepší i ve srovnání s LEXIONy starších generací, což je opět výsledek změn v oblasti mláticího ústrojí: hmota musí procházet přes méně příkré zlomy a proudí rovnoměrněji. Zemědělci, kteří s mlátičkami LEXION 5000 a 6000 pracovali, vyjadřují naprostou spokojenost: získali průchodnost zrna na úrovni hybridních mlátiček přecházející generace ale se zachováním kvality slámy na výborné úrovni – pro rychlou a bezproblémovou sklizeň například lisem na hranolové balíky.

Text a foto Petr Beneš

Novinky

eXPERT CAMP - Sběrací lisy CLAAS. DRUHÝ DÍL

13. 5. 2021

Posviťme si na detail: Jedny z nejlepších sběracích lisů na světě CLAAS ROLLANT a VARIANT, ...

Číst více

CLAAS začal spolupracovat se startupem AgXeed

12. 5. 2021

Cílem je uvést polního robota na trh v roce 2022.

Číst více

Každý stroj, každý proces u nás prochází vývojem do posledního detailu

11. 5. 2021

a to ve fázích koncepce, modelování, testování, prototypování a hlavně pak i ve výrob ...

Číst více

eXPERT CAMP - Sklízecí mlátičky CLAAS. PRVNÍ DÍL

6. 5. 2021

Posviťme si na detail nejlepších sklízecích mlátiček na světě CLAAS LEXION. Detailní pohled na nejl ...

Číst více

Akční nabídka otočných nožů ORIGINAL

5. 5. 2021

Otočné nože ORIGINAL Vám nabízejí vysokou kvalitu práce s klidným a rovnoměrným chodem ve ...

Číst více

Traktory CLAAS se vyrábějí v Le Mans ve Francii, ale jezdí po celém světě, tak jako i u nás v České republice.

5. 5. 2021

Do nové továrny na jejich výrobu vás pozveme už 21. května   Traktory CLAAS se vyrábějí v&nbs ...

Číst více

AGRALL eXPERT CAMP

19. 4. 2021

Virtuální eXPERTNÍ prezentace. Posviťte si s námi na naše stroje a připojte se k prof ...

Číst více

Statek Sobětice opět zvolil novou řezačku značky CLAAS

15. 4. 2021

Podle slov mechanizátora pana Josefa Ceplechy pokračuje statek v nastaveném standartu s ře ...

Číst více

Příběh úspěchu v minulosti, současnosti a pohled i do budoucnosti.

13. 4. 2021

V roce 2003 započala nová etapa výroby traktorů v Le Mans. Letos, přesně 21. května, se po ...

Číst více

Lepší využití hnojiva i vyšší produktivita

12. 4. 2021

Rhea Holding výrazně rozšířila arzenál o novou techniku CLAAS a Kaweco.

Číst více

Vytvořeno v X Production s.r.o.