class vaderstad

Zemědělské služby

Společnost AGRALL servis, a.s. byla založena na počátku roku 2008 a nabízí svým partnerům spolupráci v oblasti zemědělských služeb. Cílem a každodenním směřováním pracovníků AGRALL servisu je poskytovat zemědělským podnikům služby na nejvyšší technické a technologické úrovni. Svým vybavením a zaměřením je společnost orientována především na velké a střední zemědělské podniky v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku.

    Oblasti spolupráce:
  • Sklizeň sklízecí mlátičkou (sklizeň řepky, obilovin, kukuřice, slunečnice, CCM)
  • Sklizeň sklízecí řezačkou (sklizeň senáže, GPS, sil.kukuřice)
  • Lisování slámy (pro ŽV, energetické účely)
  • Doprava a manipulace
  • Přesné setí kukuřice (možnost přihnojení)
  • Aplikace minerálních hnojiv
  • Precizní zemědělství

Kontakt:

Ing. Zdeněk Jíra
e-mail: jira@agrall.cz
Tel: +420 724 806 799