class vaderstad

Servis

After Sales – servis a náhradní díly CLAAS a VÄDERSTAD

Dosažitelnost, spolehlivost, rychlost

AGRALL disponuje jak ve svém sídle, tak i prostřednictvím sítě oblastních prodejních a servisních zástupců dostatečným množstvím pracovníků oblasti After Sales. Tzn. jak skladovým personálem, skladníci a vedoucí skladů, kteří řídí jednak dispozici náhradních dílů a také působí jako odborní poradci ohledně použitelnosti, popř. oprav. Viz také oddíl ND.

Vlastní servis je organizován obdobně. Pro interní potřebu AGRALLU pracuje dílenský personál v dostatečném obsazení, který působí pro klientelu v nejbližším okolí sídla společnosti a dále jako předprodejní servis nových i použitých strojů, zaškolení obsluhy atd. Celý trh je opět pokryt prostřednictvím servisní sítě s dostatečným počtem servisních techniků.

Z hlediska vybavení pro práci u zákazníka používáme co možná nejlépe vybavené servisní dodávky, dílenské vybavení je používáno takové, aby bylo možno neustále sledovat vývoj námi prodávané techniky.

Samostatnou a snad nejdůležitější problematikou v opravárenství je diagnostika. Proto používáme nejmodernější dostupné diagnostické metody a přístroje, aby se co možná nejvíce zkrátily časy prostojů.

Již výše zmíněný servisní personál dostává ve složitějších případech podporu od diagnostiků, ať již z oblastního střediska, nebo z centrály v AGRALLU. Samozřejmostí není jen firemní diagnostika CLAAS nebo VÄDERSTAD, ale i vybavení pro diagnostiku námi používaných motorů, tzn. především CAT a Mercedes.

Foto screenshot z CAT SIS - Michael Mimochodem, všichni servisní mechanici sítě CLAAS v České republice jsou oprávněni k diagnostice a opravám na motorech CAT dle ASSC II (Authorised Sales and Service Center, stupeň II). To nejdůležitější ke správně a rychle provedené opravě jsou však znalosti. Znalosti, jak to které vybavení správně použít, kde hledat možné příčiny a jak je odstraňovat.

Bez řádné servisní literatury není dnes možná oprava současných komplexních strojů. Proto se organizují četná školení, praktická i teoretická, na úrovni oblastních zástupců, AGRALLU i přímo ve školících centrech výrobců (Väderstad, Evreux – traktorové centrum CLAAS, nebo CLAAS Academy v Harsewinkelu) nebo u Českých zástupců výrobců motorů (CAT – Phoenix Zeppelin, Daimler Chrysler Automotive Bohemia).

Poslední novinkou dneška v oblasti servisu strojů je telemetrie. Pro zájemce nabízíme balíček služeb pod názvem CLAAS Telematics, který umožňuje majiteli stroje, avšak i jeho servisnímu zástupci, sledovat stroj v činnosti na monitoru PC. Systém ukládá každých 15 s 36 provozních parametrů stroje, jako jsou rychlosti, otáčky, polohy, vlhkost, výnos atd. a přenáší je přes GPRS přenos na server telemetrie.

Zde dochází ke zpracování, přepočtům a vizualizaci dat pro uživatele. Takto získaná data potom mohou sloužit k optimalizaci nasazení strojů v rámci podniku. Pro servis jsou tato data rovněž neocenitelná. Servisní pracovník může ještě před vysláním technika zjistit, co vlastně stroji chybí, kde je příčina, s jakou výkonností pracuje, popř. odhalit problém (přetížená síta, příliš vysoký podíl přepadu apod.) Nebo při provedení dálkové diagnostiky lze odhalit i problémy s elektronikou.

Všechna tato uváděná opatření, resp. řešení v otázkách servisu však nejsou cílem, nýbrž jen prostředkem k dosažení nejvyšší spokojenosti zákazníků, tzn. k minimalizaci prostojů způsobených technickými problémy. Personál, vybavení, diagnostika a znalosti nám pouze pomáhají naplňovat hesla, která stojí v nadpisu.