class vaderstad
Carrier
Vytisknout

Carrier

Väderstad

pdf Prospekt (.PDF)

Všestrannost kombinovaná s kvalitou a produktivitou. Väderstad Carrier zvládá mnoho úkonů, od rychlé první podmítky strniště po následnou předseťovou přípravu po podmítce nebo po pluhu.

 

Všestranný univerzál

Všestrannost kombinovaná s kvalitou a produktivitou. Väderstad Carrier je určen pro mělkou podmítku do hloubky 10 cm. Carrier může mít mnoho druhů využití od rychlé první podmítky strniště po následnou předseťovou přípravu po podmítce nebo po pluhu. 


Carrier provádí několik úkonů souběžně. Je používán v celé Evropě všestranný stroj u pěstitelů požadujících vysokou flexibilitu. Je k dispozici v pracovních záběrech 3 - 12 m. Univerzálnost získal v celé řadě pracovních činností, kdy je stále ten stejný Carrier použit pro ...

... zapravení rostlinných zbytků

Nejběžnější oblast využití pro Carrier je zapravování posklizňových zbytků. Po pouhém jednom nebo dvou přejezdech je půda kompletně homogenizována do hloubky 5-7 cm. Důležité je udržovat rychlost >12 km/h, tak aby dvě řady vrubovaných disků pronikaly snadno do půdy. Současně jsou rostlinné zbytky rozdrceny, promíchány a zapraveny do půdy. Povrch je urovnán a připraven pro setí nebo další operace zpracování půdy.

.... rozprostření slámy před podmítkou

Blokování příležitostně nastává u sklízecích mlátiček, způsobují to občas drtiče slámy, které řežou slámu nerovnoměrně, a které musí být následně rozprostřeny. S výkonnými bránami na slámu je rozdrcená sláma pozvolna rozdělována před disk. To zabraňuje tvorbě lokálních shluků slámy v určitých místech na pozemku a tím nedostatku dusíku a snížení výnosnosti pro následnou plodinu. Brány na slámu jsou nezbytnou podmínkou pro úspěšné zpracování bez orby.

... srovnání hrubé brázdy

Od prvních dnů stroje Carrier na trhu, se ukázala prominentní pozice ve schopnosti srovnat hrubou brázdu. Nyní je k dispozici Carrier System Disc se smykem Crossboard, který dělá ze stroje vynikající nástroj po pluhu. Prsty smyku Crossboard zarovnají povrch nerovných brázd a současně rozdrtí hroudy. Sledně pak pěch dorovná a utuží povrch půdy.

... utužení a válení

Ocelový a gumový pěch rovnoměrně utužují následně povrch půdy, pro zvýšení optimálního stupně utužení v horní vrstvě. Pomocí svojí hmotnosti přispívají k vytvoření optimálního kontaktu osiva a půdy, aby plodiny mohly úspěšně vzcházet. Se zvednutým předním nářadím může být Carrier využit jako klasický polní vál. Všechna hmotnost stroje je potom přenesena na zadní pěch. Toto nastavení je velmi účinné proti hroudám nebo krustě.

... setí drobných semen

Se secím strojem pro drobná semena BioDrill umístěným na stroji Carrier je osivo umístěno za disky a zapraveno pomocí pěchu.

Carrier - koncept

  • Všestrannost
  • Jednoduchost
  • Přesnost
  • Univerzálnost 
  • Spolehlivost

Brány na slámu

Brány na slámu mohou být připevněny na přání dopředu před disky. Toto zařízení umožňuje, aby byly sláma a rostlinné zbytky rozprostřeny rovnoměrně po v celém pracovním záběru stroje. Díky tomu dochází k rovnoměrnějšímu vzcházení plevele a výdrolu, a tím i následně seté plodiny.

Brány na slámu jsou nastaveny se systémem Disc a pracovní hloubka se nastavuje pomocí kliky. Zesílené pruty pracují napříč povrchem půdy a přesunují velké množství zbytků a plev. Pruty jsou optimálně rozloženy, aby pruty pozvolně připravovaly materiál, tak aby se stroj neucpával.

System Disc Agressive

Srdcem stroje Carrier jsou dvě řady ozubených vydutých disků o průměru 450 mm, vyrobených z tvrdé a odolné ocele V 55. Disky krájí rostlinné zbytky a zamíchají je do vrchní vrstvy půdy. Nejlépe pracují při vyšších pracovních rychlostech

První řada vydutých 450 mm disků pracuje nejlépe při pracovní rychlosti 10-15 km/h. Tato rychlost poskytuje nejlepší schopnost pro disky proniknout povrchem půdy a přesunout půdu do strany. Co nejdříve po zamíchání rostlinných zbytků může začít biologický proces a čímž se zvyšuje intenzita rozkladu. Pracovní hloubka disků je nastavována plynule z kabiny traktoru.

Disky jsou vyrobeny z velmi tvrdé ocele 'V-55' a jsou k rámu připevněny přes gumou odpružené slupice. Kombinací těchto vlastností, dávají diskům vynikající životnost a nízkou náročnost na údržbu během práce.

Carrier používá paralelní propojení hydraulického systému při nastavení pracovní hloubky. Podle pěchu se nastavuje pracovní hloubka a pěch vždy jede po povrchu půdy.

Utužení

Ocelový pěch

Poslední zónou stroje Carrier se sestává z jedné řady válců pro utužení a urovnání. V suchých podmínkách především, je důležité půdu utužit, aby klíčení výdrolu a plevelů a bylo rychlé a rovnoměrné.

Ocelový pěch má agresivnější profil, takže rostlinné zbytky jsou zamáčknuty do vrstvy zajišťující optimální stupeň rozkladu.

 

Gumový pěch
Gumový pěch poskytuje velmi dobré utužení a s nízkým valivým odporem, čímž je potřeba nízký tahový příkon. Pěch také zamezuje hrnutí na lehkých půdách.

 

 

 

 

 Nastavitelné boční disky

Boční nastavitelná ramena disků jsou upevněna na krajích systému Disc a zabraňují tvorbě hrůbků na bočních stranách.

Ramena disků stroje Carrier jsou z jednoho kusu ocelové litiny. Tato konstrukce zaručuje stabilitu a funkčnost oproti předchozím řešením na trhu. Ložiska se nemusejí mazat, protože jsou k rameni připevněna pomocí kazetového těsnění, které je neprostupné a zabraňuje prachu a zemině vniknout do náboje. Disk je také současně umístěn dále od rámu, pro zvýšení průchodnosti na pozemcích s velkým množstvím rostlinných zbytků nebo na kamenitých půdách. Ještě jednu výhodu skýtá toto provedení, systém je bezúdržbový.

Gumové odpružení slupic

Gumové odpružení slupic umožňuje každému disku individuelní vychýlení až o 15 cm a tím zabránění poškození při nárazu na kameny. Toto řešení zvyšuje životnost disků a ložisek.

Gumové uložení je rovněž použito a ložisek pěch, aby byly sníženy vibrace a rázy. Prodlužuje životnost všech komponentů na stroji.

 

 

Sklápěcí mechanismus

Carrier se sklápí pro přepravu do zadu na tři části, tím je dosažena transportní šířka od 2.5 do 3.0m, dle pracovního záběru stroje. Sklápění je pod kontrolou z kabiny traktoru a na konci automaticky zajištěno proti náhodnému odjištění. Pokud na poli odjistí hydraulika traktoru zajištění, nemusí se pro rozklopení opustit kabina traktoru.
Nastavení a příprava stroje může zabrat u strojů velmi mnoho operativního času. Je důležité zvolit stroj, který může začít pracovat okamžitě po příjezdu na pole. Carrier může být složen a rozložen okamžitě, to znamená, že může začít pracovat okamžitě.

 

Systém Disc se smykem Crossboard

Systém Disc Crossboard je jako nářadí k dispozici na přání a poskytuje stroji větší urovnávací schopnost. Toho je prakticky využito, pokud je stroj nasazen při předseťové přípravě. Prsty smyku jsou namontovány na rám a ovládány hydraulicky z kabiny traktoru.

Systém Disc Crossboard k dispozici pro záběry 4,2; 5,0 a 6,5 m a modelů Carrier 300-400 s gumovým pěchem. Pokud je smyk zapojen, přemění se stroj z podmítače strniště na agresivní výkonný stroj na přípravu, drcení hrud a urovnání hrubé brázdy po pluhu. V jednom přejezdu je perfektně připravena jemná struktura a urovnané seťové lůžko, dokonale vytvořená 'cesta' pro efektivní následnou operaci.

Crosscutter

Toto nové přední nářadí, které je umístěno před System Disc má za úkol rozřezat rostlinné zbytky, především po řepce, kukuřici nebo slunečnici. Díky tomu se zbytky lépe zapravují a snadněji se rozloží na potřebné živiny. Buben s noži je plynule nastavitelný z kabiny tak, aby vždy správně pracoval. Je možné jím vybavit stroje Carrier o záběru 5m, 6,5m a 12,25m.

 

 

Technické údaje

Carrier 420-1225 systém disk

 
  CR 420 CR 500 CR 650 CR 820 CR 1225
Pracovní šířka (m) 4,2 5,0 6,5 8,2 12,25
Přepravní šířka (m) 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0
Počet sekcí 3 3 3 5 5
Počet disků 32 40 52 64 96
Hmotnost s diskem (kg) 3 900 4 700 5 800 7 500 11 120
Hydraulické přípoje 2 x dvojčinný 2 x dvojčinný 2 x dvojčinný 2 x dvojčinný 2 x dvojčinný
Rozměr kol 10,5/80-15,3 11,5/80-15,3 11,5/80-15,3 400/60-15,5 400/60-15,5
      Tandem Tandem

Tandem

 

Carrier 420 - 650 systém disk - smyk Crossboard

 
 

 

CR 420

 

CR 500

 

CR 650

new

CR 925

 

Pracovní šířka (m) 4,2 5,0 6,5 9,25
Přepravní šířka (m) 2,5 2,5 2,5 3,00
Počet sekcí 3 3 3 5
Hmotnost SD-CB (kg) 4 400 5 400 6 800 9720
Hydraulické přípoje 3 x dvojčinný 3 x dvojčinný 3 x dvojčinný 3x dvojčinný
Rozměr kol 400/60-15,5 400/60-15,5 400/60-15,5 tandem 400/60-15,5 tandem

 

Carrier - nesená verze

 
  CR 300 CR 350 CR 400
Pracovní šířka (m) 3,0 3,5 4,0
Přepravní šířka (m) 3,0 3,5 4,0
Počet disků 22 26 30
Počet sekcí 1 1 1
Hmotnost s diskem (kg) 1 650 1 850 2 200
Hmotnost se závažím kg) 2 450 2 650 3 000
Hydraulické přípoje 1x jednočinný 1x jednočinný 1x jednočinný

 

Carrier - tažená verze (gumový pěch)

  CR 300 CR 350 CR 400
Pracovní šířka (m) 3,0 3,5 4,0
Přepravní šířka (m) 3,0 3,5 2,5
Počet disků 22 26 30
Počet sekcí 1 1 1
Hmotnost s diskem (kg) 1 650 1 850 2 200
Hmotnost se závažím (kg) 2 450 2 650 3 000
Hydraulické přípoje 1x jednočinný 1x jednočinný 1x jednočinný