class vaderstad
Tempo TPF 6-8
Vytisknout

Tempo TPF 6-8

Väderstad

pdf Prospekt (.PDF)

Nový přesný secí stroj Tempo TPF

 

Přesnost Rychlost Kvalita

Stroj Väderstad Tempo nastavil nové standardy v oblasti přesného setí. Tento stroj je určen na přesné setí širokořádkových plodin s velmi variabilní možností přizpůsobení stroje každému zákazníkovi. Vysoké přesnosti je dosaženo díky přetlakovému výsevnímu ústrojí vyvinutému společností Väderstad.

Tažené modely TPF je možné spatřit ve dvou variantách a to 6 a 8 řádků. Díky opěrným kolům se vyznačují vysokou stabilitou i při extrémě vysokých rychlostech. Nízká tahová náročnost umožňuje tyto stroje agregovat s traktory o výkonu od 120 koní.

Základem úspěchu je konstrukce výsevního vozíku

Unikátní konstrukce výsevního vozíku zajišťuje precizní uložení osiva za jakýchkoliv podmínek. Od dávkovacího ústrojí, které je přetlakové, putuje osivo krátkou výsevní trubící k secí botce chráněné dvěma disky a je spolehlivě zachyceno gumovým kolem. Pracovní hloubka je udržována pomocí nezávisle uložených opěrných kol, za kterými následují uzavírací kola, která překryjí osivo zeminou a utuží jeho okolí pro co nejlepší kontakt se zeminou.

Zásobník


Všechny stroje Tempo TPF jsou vybaveny objemnými plastovými zásobníky na osivo s kapacitou 70l na řádek. To u osmiřádkového stroje dostačuje pro zasetí cca 20ha na jedno naplnění. U kukuřice není nic výjmečného, že je třeba často měnit odrůdu a tím pádem vyčistit zásobník. Pro tyto účely slouží otvor ve výsevním ustrojí vybavený žlabem pro pohodlné vsýpání osiva přímo do pytlů.


Čistič řádků


Aby bylo osivo uloženo přesně v požadované hloubce a vzdálenosti od sebe, je nutné mít řádek vyčištěný od kamení, hrud a rostlinných zbytků. K tomu slouží hvězdicové čističe řádků umístěné před výsevní jednotkou. Dvojice hvězdicových disků důkladně odstraní všechny překážky a vyčistí prostor před místem ukládání osiva.

 

 

 

Opěrná kola

Při vysokých pracovních rychlostech je klíčové zachovat přesnou a stabilní pracovní hloubku za všech okolností. K tomu napomáhá vysoký přítlak (až 325kg na secí jednotku) vytvářený torzní pružinou a také v neposlední řadě nezávisle zavěšená opěrná kola, která kopírují terén a tlumí nárazy při přejezdu nerovností, hrud či kamenů. Jedině tak, lze dosáhnou precizních výsledků.


Ventilátor


Výkonný ventilátor dodává dostatečný tlak pro správnou distribuci osiva i při vysokých pracovních rychlostech. Jeho pohon je řešen hydraulicky, nebo pomocí vývodového hřídele. Pohon vývodovým hřídelem nám umožňuje agregovat stroje Tempo i se staršími traktory s malým výkonem hydraulické soustavy.

 

Výsevní jednotka


V zásobníku umístěném přímo nad výsevním ústrojím a v samotném výsevním ústrojí je udržován stálý přetlak, díky kterému jsou semena přitlačována k otvorům na výsevním kotouči. Dále se při otáčení kotouče přebytečná semena odstraní pomocí třech singulátorů umístěných v horní části výsevního ústrojí, čímž je zamezeno tvorbě „dvojáků“. Při dalším otáčení výsevního kotouče se otvor se semenem dostane ke gumovému uzavíracímu kolečku, které zamezí proudění vzduchu okolo semene. Silným proudem vzduchu, který uniká semenovodem je osivo „vystřeleno“ rychlostí 50km/h srkze krátkou výsevní trubici k secí botce, kde jej zachytí gumové zachytávací kolo. Krátký semenovod a vysoká rychlost vzduchu, eliminují vliv gravitace a tak je zachována požadovaná přesnost setí i při vysokých pracovních rychlostech


Výsevní disky


Kukuřice, slunečnice, sója, čirok, řepa, řepka, bavlna, dýně? U stroje Väderstad Tempo si můžete vybrat výsevní disk přesně podle plodiny, kterou chcete pěstovat. Disky lze snadno vyměnit bez použití nářadí a to velmi rychle.

Pohon výsevního ústrojí

Každá výsevní jednotka má vlastní elektromotor pro pohon výsevního disku. Aby byla zaručena co největší přesnost setí, musí být zabezpečeny konstantní otáčky motoru. Proto je stroj Tempo vybaven vlastním alternátorem, který napájí baterii umístěnou na stroji a tím udržuje konstantní napětí, potažmo otáčky elektrických motorků. Alternátor může být poháněn hydraulicky nebo pomocí vývodového hřídele, záleží na typu pohonu ventilátoru.

Přihnojení

Se strojem Tempo můžete během jednoho přejezdu zasít, aplikovat hnojivo a také pesticid či insekticid ve formě granulátu. To vše v kombinaci s přesným uložením osiva zajišťuje perfektní výsledky. U modelů Tempo TPF se pro přihnojení používají diskové přihnojovací jednotky s možností nastavení hloubky či sklopení. Během práce jsou tyto jednotky udržovány v zemi pomocí pružin s nastavitelným přítlakem. Elektricky poháněná dávkovací jednotka je stejná jako u strojů Rapid, s tím rozdílem, že hnojivo nepadá volně trubicí, ale je transportováno pneumaticky.

 

Mikrogranulát

Pomocí elektricky poháněného dávkovacího ústrojí je možné jednoduše ze zásobníku o objemu 17l dávkovat mikrogranulát buď na povrch půdy nebo přímo do drážky na osivo. Tento zásobník  může být použit na aplikaci startovací dávky hnojiva, nebo například pesticidu či insekticidu ve formě mikrogranulí. Podle účelu použití lze volit mezi třemi výsevními trubicemi. Do kamenitých půd můžete zvolit pružinovou variantu, do vhkých podmínek variantu se zadním výpadem, či univerzální variantu se spodním výpadem.

 

 

 

 

 

 

 


 

Ovládání stroje


Na výběr že čtyř možností! Všechny varianty mohou spolupracovat s navigací a tím zvyšují komfort obsluhy.

Control Station


První z možností je klasický kontrolní panel známý ze všech secích strojů Väderstad. Jednoduchý, přehledný, spolehlivý - tyto tři slova . I v tomto případě je možno využít navigaci pro automatickou sekční kontrolu.

 

 

 

 

ISOBUS


Nově je secí stroj Tempo možno propojit s traktorem pomocí rozhraní ISOBUS. Na terminálu zabudovaném v traktoru se nám zobrazí uživatelské rozhraní přes které můžeme ovládat pohodlně všechny funkce secího stroje.

 E-control


Další možností je ovládání stroje Tempo pomocí vlastního iPadu. Ten umístíme do speciálně vyvinutého držáku, na kterém máme možnost ovládat funkce stroje buď pomocí tlačítek na držáku, nebo na dotykové obrazovce. Komunikace mezi iPadem a secím strojem probíhá bezdrátově. Výhodou je, že můžeme ovládat stroj i mimo kabinu traktoru.
ISOBUS + E-control


Poslední možností je kombinace dvou předchozích způsobů, což nám umožňuje zobrazovat více informací o funkci stroje najednou.

 

Připojení k traktoru


Celkově je možno vybrat si ze sedmi možností připojení k traktoru. První možností je připojení do tříbodového závěsu u nesených verzí. U tažených verzí si můžeme vybrat mezi možnostmi na následujícím obrázku. Jsou to klasické oka 40 a 50mm, dále závěs K80 a speciální závěs vyvinutý pro firmu Väderstad s výměnným středem.

 

 

 

Technická data

Model TPF 6 TPF 6 TPF 8 TPF 8
Počet řádků 6 6 8 8
Rozteč řádků (mm) 700/750/762 800 700/750/762 800
Pracovní šířka (m) 4,2-4,6 4,8 5,6-6,1 6,4
Přepravní šířka (m) 3 3,3 3 3.3
Transportvní výška (m) 3-3,2 3,2 3,5-3,8 3,8
Objem zásobníku-osivo (l) 70 70 70 70
Objem zásobníku-mikrogranulát (l) 17 17 17 17
Hmotnost (kg) 2800-3300 2800-3300 3800-4200 3800-4200
Přítlak na vozík (kg) 325 325 325 325
Hydraulické okruhy

1-4 dvojčinný +

volný zpáteční okruh

1-4 dvojčinný +

volný zpáteční okruh

1-4 dvojčinný +

volný zpáteční okruh

1-4 dvojčinný +

volný zpáteční okruh
Požadavky na výkon (k) 100 100 140 140