class vaderstad

Farmář nastavil dva nové světové rekordy ve sklizni kukuřice s CLAAS

04. 12. 2018

 

 

 

S 1.111 t sklizené kukuřice během osmi hodin a 1.620 t během dvanácti hodin nastavil rodinný podnik Steward Farms Partnership z Yorkville/Illinois rovnou dva nové Guinessovi světové rekordy se sklízecí mlátičkou LEXION 760 TERRA TRAC od CLAAS.

Pokus o rekord za nových podmínek

V roce 2010 dosáhl LEXION od CLAAS rekord ve sklizni kukuřice na půdě rodiny Steward. Po deseti hodinách byl objem sklizené kukuřice téměř 1.300 t. Nicméně LEXION 760 se v posledních letech hodně změnil. Zvýšil se výkon motoru, zvětšil se zásobník zrna a účinnější chladicí systém učinil pokus o nový rekord jednodušší než v roce 2010. Posádka sklízecí mlátičky LEXION měla k dispozici i jedinečný a výkonný asistenční systém CEMOS AUTOMATIC. Vedle přizpůsobení všech nastavení výmlatu používá systém také CRUIS PILOT k určení pojezdové rychlosti a zajišťuje vždy optimální využití.

Změnily se také podmínky. Současná pravidla pro Guinessův světový rekord umožňují záznamy o sklizni během osmi nebo dvanácti hodin. Team se rozhodl, že se zaměří na oba tyto rekordy a tím překoná i desetihodinový rekord. To znamená, že se mohou porovnat výsledky z roku 2008 a 2018.

 

 

Nastavení rekordu se 135 t za hodinu

26.9.2018 krátce před 9 hodinou odstartoval pokus o rekord. LEXION 760 TERRA TRAC pracoval s 16 řádkovým sklizňovým adaptérem a Bob Steward převzal kontrolu nad řízením. Podmínky nebyly zcela ideální. Předchozí den napršelo 12 mm. První vozíky tak odjely s kukuřicí, která obsahovala 17-18% vlhkosti. Velkou výzvou bylo také zajištění dostatečného množství vozíků pro odvoz sklizeného materiálu.

Po osmi, deseti a dvanácti hodinách se vždy odvezl sklizený materiál na kraj pole až do vyprázdnění stroje. To umožnilo určit přesné průběžné výsledky. Po osmi hodinách bylo ve vozíku 1.111 t. Po dalších dvou hodinách ukázalo měření 1.379,35 t. Tím byl překonán stávající desetihodinový rekord a překročen o 6%. Po dalších dvou hodinách se potvrdil konečný výsledek 1.619,8 t. LEXION 760 TERRA TRAC tak dosáhl takřka 135 t sklizeného materiálu za hodinu, což znamená nakládku přepravního vozíku každých dvanáct minut.