class vaderstad

CARGOS 8500 nyní také Tridem s pneumatikami 30,5 palců

26. 10. 2018

 

 

Harsewinkel, říjen 2018. Pro nejlepší ochranu půdy za všech podmínek nabízí CLAAS nyní také CARGOS 8500 s tridemovým podvozkem a pneumatikami s průměru 30,5“. Jde o jedinečnou kombinaci v tomto segmentu. Nový kombinovaný vůz má objem 41,5 m³ (DIN).

 


Větší pneumatiky a krabí chod chrání povrch půdy

Vůz CARGOS 8500 je nyní dostupný s pneumatikami o průměru 30,5“. V kombinaci s tridemovým podvozkem je ideální pro středně velké farmy nebo pro farmáře, kteří si veškeré práce chtějí dělat svými stroji. Nový tridemový podvozek vozu CARGOS 8500 může být vybaven pneumatikami s rozměrem 710/50 R30,5. Velká styčná plocha pneumatik minimalizuje poškození půdy způsobené zhutněním zejména ve vlhkých a ve svažitých půdách a zajišťuje tím vysoký výnos a kvalitu krmiva. V kombinaci s elektro-hydraulickým nuceným řízením může být podvozek přestaven do režimu krabí chod. Tímto způsobem se přejetá plocha ještě zvětší a hmotnost vozu CARGOS se optimálně rozloží.

 

Možnost přesného vážícího systému

V kombinaci s hydropneumatickým odpružení náprav mohou být všechny modely dodatečně vybaveny vážícím systímem. Vážící systém dokáže celkouvou hmotnost naloženého stroje zvážit s přesností +/- 1%. Volitelný externí displej umístěný na předním čele zobrazuje aktuální hmotnost naložené píce. Tuto funkci lze zapnout a vypnout přes terminál a umožňuje například snadnou a pohodlnou kalibraci řezačky přímo na poli.

 

Snadné nakládání díky sníženému podlahovému dopravníku

Sběrací ústrojí s řízenými prsty a pracovní šířkou 2 m sbírá čistou píci. Velký rotor s hvězdicemi širokými 22 mm zajišťuje efektivní a šetrné zacházení s materiálem a nejvyšší kvalitu řezanky.

Osvědčený systém EFFICIENT FEEDING SYSTEM (EFS) vkládá píci po nařezání do vozu přes 500mm snížený podlahový dopravník. Při nakládání se vytvoří kolmá stěna materiálu, díky které se využije celá kapacita stroje. Volitelně dostupné rozdružovací válce mohou být kdykoliv odmontovány, díky čemuž lze navýšit kapacitu ložné plochy.

 

Pevné oboustranné nože s jedinečným jištěním

Pro lepší přístupnost při výměně nožů se dá nožové lože vyklopit hydraulicky a podlahový dopravník sklopit kolmo dolů. Oboustranné nože CLAAS jsou broušeny z obou stran a jsou extrémně stabilní. Díky dlouhé životnosti garantuje 40 nožů nejlepší kvatitu řezanky. Při dlouhých pracovních dnech mohou být nože jednoduše otočeny. Všechny nože jsou individuálně chráněny proti cizím tělesům a vybaveny automatickým vratným ostřím. Kromě toho může být předpětí nožů přizpůsobeno různým podmínkám použití, což je chrání a pomáhá prodloužit jejich životnost.

 

Automaticky ovládaná oj

Spolu se standardní možností nastavení polohy kloubového oje z ovládacího terminálu je k dispozici také automatické ovládání oje pro jedhotlivé řežimy nakládky, transportu a polohy na souvrati. Díky aktivnímu ovládání oje v režimu nakládly je mezi ojí, rotorem a sběracím ústrojím dostatečně volný prostor, aby byl zajištěn optimální tok materiálu.

 

ICT usnadňuje práci řidiče

S ICT CRUISE PILOT převezme kombinovaný vůz CARGOS kontrolu na poli. V závislosti na zatížení sběracího ústrojí ovládá rychlost celé soupravy. Traktor a kombinovaný vůz pracují spoječně jako jeden stroj, řidič má usnadněnou práci a může se plně soustředit na sběr materiálu, díky čemuž se zvyšuje výkonnost a účinnost soupravy. ICT CRUISE PILOT navíc zajišťuje homogenní tok materiálu a rovnoměrné naplnění ložné plochy. To zaručuje přesný řez a nejlepší kvalitu krmiva.