class vaderstad

CLAAS JAGUAR 960 TERRA TRAC

10. 09. 2018

 

Harsewinkel / Outarville, září 2018. Díky modelu JAGUAR 960 TERRA TRAC se stall CLAAS prvním výrobcem, který zahájil výrobu sklízecích řezaček s integrovaným pásovým systémem z výrobního závodu. Nová koncepce nabízí nejlepší šetrnost k půdě ve všech podmínkách. Inteligentní systém ochrany na souvrati zamezuje poškození travních porostů a umožňuje celoroční provoz.

 

Šetrný k povrchu půdy – a také k travním porostům

Nový JAGUAR 960 TERRA TRAC stanovuje nová měřítka ochrany půdy. Jak potvrzují studie na univerzitě aplikovaných věd v Kielu, použití pohonu s nejužší variantou pásu 635 mm více než zdvojnásobuje stopu a to o více než 1,3 m2 oproti pneumatikám o rozměru 800 mm. JAGUAR 960 TERRA TRAC nabízí optimální ochranu půdy v kombinaci se systémem řízení tlaku v pneumatikách zadní nápravy, který je k dispozici také z výrobního závodu. Při těžkých podmínkách mokré sklizně se tak stroj ponoří do půdy méně hluboko. Také to usnadňuje provoz vozidlům, která jedou při přepravě za sklízecí řezačkou. K dispozici jsou další dvě varianty pásů - v šířce 735 mm a 890 mm.

Na pastvinách používá TERRA TRAC systém ochrany půdy na souvrati. Opěrné kladky se stlačí dolů, přední hnací kolo se zvedne a při jízdě do zatáčky je styčná plocha snížena přibližně o jednu třetinu. To vede k viditelnému zamezení poškození travních ploch díky nižšímu smykovému efektu při otáčení. Měření provedená Kielskou univerzitou aplikovaných věd ukázala, že tlak na půdu opěrných kladek zůstává pod úroveň kolového stroje.

 

Perfektně integrovaný a úzký na silnici

Díky desetileté zkušenosti s TERRA TRAC je tato technika perfektně integrovaná do sklízecí řezačky JAGUAR. K tomu byl podvozek stroje prodloužen o asi jeden metr. Výkyvné zavěšení dovoluje použití stroje i za těch nejnáročnějších podmínek. Pojezdové ústrojí je schopné pohybovat se nahoru o 10° a dolů o 13°. Také na silnici určuje JAGUAR 960 TERRA TRAC nové normy. S pojezdovým ústrojím o šířce pásu 635 mm zůstává vnější šířka pod 3 m a lze jej tedy snadno povolit pro silniční provoz. Se šířkou pásu 890 mm má stroj vnější šířku pod 3,5 m. Odpružené pojezdové ústrojí umožňuje rychlost až 40 km/h a nabízí nejlepší jízdní komfort. Rozšířený rozvor náprav vede k mnohem větším prostorám údržby a velmi dobré přístupnosti díky krytu pro údržbu nad pásovým podvozek. Např. Corn-Cracker může být velmi jednoduše vyjmut nad pásem na pravé straně.

 

 

 

Optimální tok materiálu a inovativní automatické funkce

U sklízecí řezačky JAGUAR 960 TERRA TRAC je použita technologie řezání jako u výrobní řady 900.  Plynulý pohon sklizňového adaptéru pracuje čistě hydrostaticky a umožňuje efektivní přenos výkonu s variabilní rychlostí. Jestliže se změní délka řezanky, systém automaticky nastaví odpovídající rychlost předního adaptéru. Výsledkem je velmi stejnoměrný tok materiálu a trvale dobrá kvalita řezanky.

Po nastavení je protiostří hydraulicky zajištěno a spolehlivě zůstává v požadované pozici. To zajišťuje trvale vysokou kvalitu řezanky.

Kromě toho má stroj automaticky nastavitelné dno bubnu. To je připevněno přímo na držáku protiostří a k další ose otáčení a je automaticky přibližováno při nastavování protiostří. Díky tomu zůstává vzdálenost mezi dnem bubnu a noži konstantní, což zajišťuje rovnoměrný tok materiálu nezávisle na stavu nožů. Kromě toho se šetří pohonné hmoty a redukuje se opotřebení.

Systém CLAAS AUTO FILL pro zadní a boční plnění udržuje minimální ztráty během plnění a současně výrazně snižuje příslušné pracovní zatížení řidičů řezačky a odvozových prostředků. Kamera s vysokým rozlišením na odhozové koncovce nepřetržitě sleduje během jízdy obrysy přepravních vozů a automaticky přizpůsobuje směr odhozu pořezaného materiálu obrysu a stavu nakládky. Nová je podpora pro zadní plnění, která se používá při obsekávání nebo rozdělování sklízených ploch.

 

TERRA TRAC – ochrana půdy po dobu 30 let

Zhutnění půdy snižuje výnosy a její obnova vyžaduje velké úsilí. CLAAS přikládá velký význam ochraně půdy už při vývoji stroje. Již před 30 lety společnost představila první řadu sklízecích mlátiček na gumových pásech. Koncepce TERRA TRAC, téměř ve své současné podobě, následovala o několik let později. Od té doby vyvinul CLAAS toto pojezdové ústrojí na velké sklízecí mlátičce LEXION. Výhody těchto systémů u sklízecí mlátičky:

  •  O 66% menší tlak na půdu v porovnání s kolovými stroji
  • 40 km/h s přepravní šířkou vyhovující provozu na pozemních komunikacích
  • Velká míra jízdního komfortu díky hydropneumatickému odpružení
  • Plynulé vedení čelního adaptéru a vynikající stabilita na poli
  • Vysoká stabilita v bočním svahu
  • Potenciál pro úsporu nákladů díky ochraně struktury půdy a menšímu úsilí při následném zpracování půdy

Dalším logistickým krokem je, že společnost CLAAS nyní vybavuje sklízecí řezačku JAGUAR tímto konceptem, který byl vyvinut speciálně pro splnění požadavků zákazníků.