class vaderstad

CONVIO FLEX - pro všechny druhy plodin

22. 08. 2018

 

 

 

CLAAS představil nové žací lišty CONVIO FLEX a CONVIO. Zatímco je CONVIO ideální především pro sklizeň tradičních plodin jako jsou obiloviny nebo řepka, CONVIO FLEX s flexibilní kosou může sklízet také plodiny jako je sója, hrách a píce.

Asistenční systém pro řízení výšky kosy a přihaněče, stejně jako i inteligentní konstrukce, zbavují řidiče zátěže a zajišťují sklizeň s nízkými ztrátami. Nová žací ústrojí pro sklízecí mlátičku LEXION jsou k dispozici ve třech pracovních šířkách – 10,8 m, 12,3 m a 13,8 m.

CONVIO FLEX pro nejvyšší flexibilitu

Zatímco má CONVIO pevnou kosu a stůl žacího ústrojí, jsou komponenty jako šikmý dopravník u CONVIO FLEX flexibilní. To umožňuje žacímu ústrojí kopírovat povrch půdy a tím zajistit nejnižší možné sečení v celé pracovní šířce. Díky tomu je možná sklizeň nízkých plodin, jako je sója, s malými ztrátami. Pro sklizeň obilovin ve stojatém porostu může být použito CONVIO FLEX tradičně s pevnými noži a stolem žacího ústrojí. U polehlého obilí se přizpůsobuje povrchu půdy stisknutím tlačítka a sklízí plodiny po celé pracovní šířce s nízkými ztrátami.

Jak CONVIO FLEX tak i CONVIO jsou zcela vyhovující pro sklizeň řepky. Volitelná výbava pro sklizeň řepky obsahuje pravé a levé šnekové dopravníky dělících kos o průměru 425 mm v horní části zadní stěny žacího ústrojí a dělící kosu, která lze připevnit a demontovat bez nářadí. Aby se minimalizovaly ztráty, je středový žlab uzavřen zespodu gumovými okraji. Zvednutá zadní stěna žací lišty brání ztrátám zrna.

 

 

 

 

Plně integrovaná inteligentní podpora řidiče

CONVIO FLEX a CONVIO nabízí nejvyšší komfort pro řidiče díky rozmanitým a plně integrovaným automatickým funkcím v CEBIS. AUTOMATIC BELT SPEED automaticky přizpůsobí rychlost pásu pojezdové rychlosti sklízecí mlátičky. Varovná signalizace prokluzu a zablokování pásů umožňuje řidiči včasně zasáhnout a vyhnou se kritickým situacím. A to i ve vysoce prašných podmínkách nebo v noci.

Funkce reverzace nabízí dva režimy. Jeden stisk tlačítka na ovládací páce reverzuje středový a boční pás během jízdy. To umožňuje jednoduše eliminovat malé problémy. Kolébkový spínač na loketní opěrce reverzuje přihaněč, středový pás a šikmý dopravník.

AUTO CONTOUR: čtyři režimy pro nejlepší řez

Automatická regulace výšky žacího ústrojí AUTO CONTOUR na pásové liště CONVIO FLEX nabízí čtyři různé provozní režimy:

  • V režimu pro obilí pracuje stůl žacího ústrojí a kosa v pevném režimu.
  • V izolovaných oblastech polehlých plodin může řidič stisknutím tlačítka během jízdy změnit režim z pevného na flexibilní.
  • Ve flexibilním režimu kopíruje kosa povrch země na ližinách. S ohybem 225 mm (90 mm nahoru a 135 mm dolů) se CONVIO FLEX přizpůsobí téměř každému povrchu půdy.
  • V režimu AUTO CONTOUR FLEX používá žací ústroji data snímače, aby nepřetržitě určoval nejlepší polohu pro optimální tok plodin a přizpůsobení povrchu půdy, stejně jako nejnižší výšku řezu. Tím jsou minimalizovány sklizňové ztráty u nízko rostoucích plodin.

Inovativní přihaněč s automatickou regulací tažné síly

Nově vyvinutý přihaněč s inovativně tvarovanou, nastavitelnou vodicí dráhou zajišťuje za všech podmínek optimální tok materiálu. Koncept Flip-Over účinně zabraňuje balení rostlinného materiálu na přihaněč. V obtížných podmínkách, jako jsou polehlé plodiny, postaví přihaněč plodinu dříve než je sečená. Hlavně u polehlého obilí to vede k výraznému snížení sklizňových ztrát.

Pohon přihaněče je hydraulický. Automatická regulace tažné síly také zabraňuje proniknutí prstů do země. Tento asistenční systém dodává řidiči optimální podporu při nastavení přihaněče a zajišťuje stejnoměrný tok materiálu.