class vaderstad

Čestný doktorát pro Cathrina Claas-Mühlhäuser

14. 05. 2018

Cena byla udělena britskou univerzitou Harper Adams

 

Harsewinkel, Německo / Newport, Velká Británie, květen 2018. Britská univerzita Harper Adams udělila čestný doktorát paní Cathrina Claas-Mühlhäuser, předsedkyni dozorčí rady skupiny CLAAS. Vyznamenání obdržela během oslav 200. narozenin Thomase Hparper Adamse, zakladatele university. Účastníkem obřadu byla také její královská výsost princezna Anne, rektorka univerzity. Čestný doktorát a Harper Adams Fellowship obdrželi další dvě osobnosti z Velké Británie.

 

Cathrina Claas-Mühlhäuser získala čestný doktorát za uznání jejího významného příspěvku k mezinárodnímu hospodářskému rozvoji, zejména k vývoji nových trhů zemědělských strojů.

 

CLAAS a nadace CLAAS udržují úzké vazby s univerzitami v celé Evropě i mimo ni po mnoho let. Vedle Velké Británie jsou vazby silné také v Německu, České republice, Nizozemí, Rusku, Maďarsku, Polsku a Číně. Úzká spolupráce s univerzitami umožňuje sledovat současný vývoj zemědělského inženýrství a podporovat výměnu s mladými talenty prostřednictvím společných projektů.

 

Fotografie:

Zleva: Dr. Paula Misiewicz (docent v oblasti půdního a vodního hospodářství, Harper Adams University), Profesor Richard Godwin (hostující profesor v oboru zemědělství, Harper Adams University), Helmut Claas (předseda výboru skupiny CLAAS), Cathrina Claas-Mühlhäuser (předseda dozorčí rady skupiny CLAAS), Parmjit Chima (vedoucí inženýrského oddělení university Harper Adams), Trevor Tyrell (výkonný ředitel CLAAS UK), Thomas Böck (čen výkonné rady společnosti CLAAS, technologie a systémů).