class vaderstad

Large Vehicle Alert System: CLAAS a BMW představují řešení pro větší bezpečnost silničního provozu

06. 12. 2017Společnost CLAAS představila nově vyvinutý systém Large Vehicle Alert System, který přináší více bezpečnosti v silničním provozu. Společně s firmou BMW AG předvedla firma CLAAS na veletrhu Agritechnica, který je celosvětově největším veletrhem pro zemědělskou techniku, možnost budoucího upozornění řidičů osobních a motocyklových vozidel na velké stroje na silnici.

 


Komunikace mezi účastníky provozu

Nový systém zprostředkovává data o poloze zemědělských strojů a traktorů, které se nacházejí v silničním provozu, v reálném čase v navigačních systémech vozidel ostatních účastníků silničního provozu. Společnost BMW AG, která je známá jako průkopník při zavádění digitálních hlášení o bezpečnosti silničního provozu, převádí data o poloze na varování. Díky tomu jsou řidiči osobních a nákladních vozidel aktivně informováni a upozorňováni o pozici a statusu zemědělského stroje na jejich trase. Pokud by počet, šířka, nebo rychlost zemědělských strojů na silnici mohly znamenat zpoždění řidičů, např. při intenzivní silniční přepravě v rámci sklizně silážové kukuřice nebo při aplikaci kejdy, má řidič díky včasnému upozornění možnost vyvarovat se nehodám způsobeným přímou kolizí nebo znečištěním vozovky nebo zpoždění díky návrhu alternativní cesty.

 

TELEMATICS jako základní klíčový prvek

Large Vehicle Alert System se zakládá na TELEMATICS, systému telemetrie, který je k dispozici téměř u všech samojízdných strojů a traktorů CLAAS. Kromě toho mohou být do systému bez velké námahy integrovány přes aplikaci pro chytré telefony také jiné stroje a traktory, které nejsou značky CLAAS. Data o poloze připojených strojů a traktorů jsou přenášena každé 4 vteřiny přes mobilní síť na server. Ten zasílá údaje všem strojům, které se nacházejí v režimu dopravy, na připojené navigační zařízení výrobce vozidla… Vše probíhá anonymně a pouze v případě, pokud má uživatel speciálně aktivovanou službu.  

 Virtuální maják

Large Vehicle Alert System pracuje jako virtuální maják, který upozorňuje ostatní účastníky silničního provozu – v mnohem delší vzdálenosti – o přítomnosti zemědělských vozidel na silnici. Z toho důvodu představuje tato CLAAS novinka důležitý krok na cestě k vyšší bezpečnosti v silničním provozu. Inovace byla společností DLG oceněna stříbrnou medailí.