class vaderstad

CLAAS TERRA TRAC - it's all about the soil

29. 11. 2017Mnohaleté zkušenosti a více než 25.000 spokojených zákazníků: Na veletrhu Agritechnica představil CLAAS svoji kompetenci v oblasti TERRA TRAC - společně s dále vylepšenou koncepcí pásového pojezdového ústrojí na samojízdné sklízecí řezačce JAGUAR a velkém traktoru AXION.  

Jde především o půdu – tak je tomu již 30 let

Utužení půdy redukuje výnosy a lze je odstranit pouze s velkým úsilím. Při vývoji strojů proto klade CLAAS velký důraz na šetrnost k půdě. Již před 30 lety představila firma první sériovou sklízecí mlátičku na gumovém pásovém podvozku. O několik let později následovala koncepce TERRA TRAC. Od té doby firma CLAAS neustále vyvíjí pásové pojezdové ústrojí na velkých sklízecích mlátičkách LEXION. Výhody této koncepce u sklízecích mlátiček jsou následující:

  • o 66% nižší tlak na půdu v porovnání s kolovými stroji
  • 40 km/h po silnici s přepravní šířkou splňující licenci
  • vysoký jízdní komfort díky hydropneumatickému odpružení
  • klidné vedení sklizňového adaptéru a stabilní kopírování stopy
  • vysoká stabilita na bočním svahu
  • potenciál úspory nákladů díky ochraně struktury půdy a menší náročnosti pro následné zpracování půdy

V následujícím logickém kroku přizpůsobí CLAAS koncepci speciálně dle přání zákazníků velkým traktorům AXION a sklízecím řezačkám JAGUAR

 

 

TERRA TRAC u řezačky JAGUAR

Jako první výrobce samojízdných sklízecích řezaček představuje CLAAS na řezačce JAGUAR s TERRA TRAC integrované řešení pojezdového ústrojí pro sklízecí řezačky z výrobního závodu, které šetří půdu a travní drn. Jedinečná integrovaná ochrana na souvrati zabraňuje poškození travního drnu při provozu na loukách a umožňuje celoroční provoz. Při otáčení se stroj podepírá o střední opěrné kladky, část pojezdového ústrojí je tak nadzvednuta. Styčná plocha a úroveň tlaku na půdu se v krátké době mění na hodnotu srovnatelnou s pneumatikami o velikosti 800. Na základě výzkumu provedeného univerzitou v Kiehlu redukuje snížená délka styčné plochy smykový efekt, který je jinak u pásového pojezdového ústrojí při sklizni travin velmi problematický, téměř na úroveň kolového stroje. Inovativní koncepce umožňuje celoroční provoz s vysokým vytížením bez časových ztrát při přestavbě. S 635 mm širokým pásovým pojezdovým ústrojím dosahuje JAGUAR s pojezdovým ústrojím TERRA TRAC přepravní šířky pod 3 metry a může dosáhnout nejvyšší rychlosti až 40 km/h. S 890 mm širokým pásovým ústrojím si stroj zachovává vnější šířku pod 3,5 m. Dalším praktickým řešením je snazší montáž a demontáž drtiče zrn Corncracker ze strany, protože jsou pásy v porovnání s kolovým strojem podstatně nižší.

 

 

TERRA TRAC u traktoru AXION

S traktorem AXION 900 TERRA TRAC představuje CLAAS první plně odpružený polopásový traktor. Společnost DLG vyznamenala tuto koncepci na veletrhu Agritechnica 2017 stříbrnou medailí. Pásový podvozek se zakládá na technologii známé ze sklízecích mlátiček. V porovnání se sklízecími řezačkami a mlátičkami umožňuje větší hnací kolo přenos vyššího krouticího momentu. Také při náročném zpracování půdy a pomalé pojezdové rychlosti přenáší pásový podvozek s minimálním prokluzem hnací výkon na půdu. TERRA TRAC ještě předsériového traktoru AXION kombinuje výhody pásového traktoru v oblasti trakce a šetrnosti k půdě s jízdním komfortem standardního traktoru. Díky oddělenému odpružení hnacího kola, vodícího kola a opěrné kladky se pásové ústrojí vždy optimálně přizpůsobí půdě. AXION 900 TERRA TRAC je s velkou styčnou plochou podstatně užší, než stroj s širokými pneumatikami nebo pneumatikami v dvojmontáži. Odpružení nabízí nejvyšší komfort s rychlostí až 40 km/h.