class vaderstad

CLAAS buduje nové testovací a zkušební středisko

04. 05. 2017

 

Společnost CLAAS rozšiřuje v Harsewinkelu testovací a zkušební kapacity pro vývoj nových zemědělských strojů a za tímto účelem zřizuje novou budovu. Do jejího dokončení, které je naplánováno na podzim roku 2018, by mělo být proinvestováno více než 15 milionů Eur.

„Díky tomuto novému zkušebnímu středisku budou sloučeny zkušební laboratoře sídla v Harsewinkelu, zároveň rozšiřujeme naše kapacity a testování bude probíhat nezávisle na sklizni,“ vysvětluje Oliver Westphal, ředitel validace CLAAS. Nejrůznější podmínky, které panují při sklizni po celém světě na polích, je možné simulovat v testovacím centru a můžeme je navíc opakovat tak často, jak budeme chtít. Tyto simulace pomáhají inženýrům včas posoudit výkonnost a spolehlivost strojů při procesu vývoje.

V novém středisku mohou být testovány komponenty sklízecích mlátiček, samojízdných řezaček a traktorů. „Testujeme výhradně funkce a životnost komponentů našich strojů, které jsou stále komplexnější a zároveň musejí splňovat stále více právních předpisů,“ vysvětluje Westphal. „Tok sklízeného materiálu strojem zde netestujeme, k tomu slouží jiná testovací zařízení.“

Nové testovací a zkušební středisko je z technického hlediska na té nevyšší úrovni. „Pro testování komponentů pohonu využíváme namísto dieselových motorů 300 kilowatů silné elektrické pohony,“ dodává Ulrich Elfers, ředitel projektu výstavby. Také energetickými technologiemi odpovídá nové testovací a zkušební centrum nejmodernějším standardům. Na základě zpětného získávání tepla (rekuperace tepla) z testovacích zařízení není v zimě potřeba běžný systém vytápění. V létě probíhá chlazení přes vodní systém, který disponuje centrálním tepelným výměníkem v podlahovém vytápění.

Budova disponuje celkovou plochou kolem 8.000 m2, z čehož je polovina k dispozici pro montáže, laboratoře a vlastní testování.  V těsné blízkosti se nachází více než 200 pracovních míst pro testovací inženýry a vývojáře i další prostory pro zabezpečení chodu budovy. 

Pohled do budoucna: tak by mělo nové testovací a zkušební středisko vypadat