class vaderstad

Helmut Claas vyznamenán medailí Rudolfa Diesela

11. 04. 2017Mnichov/Harsewinkel, 10. duben 2017. Helmut Claas, dlouholetý řídicí společník koncernu CLAAS, byl v pátek oceněn Německým institutem pro vynálezy (Deutsches Institut für Erfindungswesen) medailí Rudolfa Diesela v kategorii „Největší úspěch v oblasti inovací“.  

„Je to něco mimořádného, když můžete ve věku 90 let převzít takové ocenění. Není to tady ale ani tak o mně, jako spíše o našem silném týmu u CLAAS a o naší vzájemné spolupráci, kdy jsme sloučili vynalézavost a hospodářský úspěch,“ řekl Helmut Claas při slavnostním ceremoniálu v síni slávy Německého muzea v Mnichově. 

Helmut Claas vybudoval silnou společnost, založenou roku 1913 jeho otcem a bratry, která se dnes řadí k celosvětově nejvýznamnějším společnostem v oblasti zemědělské techniky. Dnes je firma vedena jeho dcerou Cathrinou Claas-Mühlhäuser – již třetí generací. Helmut Claas se narodil roku 1926 v Harsewinkelu jako první ze tří dětí. Od roku 1948 do roku 1954 studoval strojírenství na Vysoké škole technické v Hannoveru. Mezitím absolvoval také semestr ve Vídni a jeden rok se věnoval zemědělským studiím v Paříži. Svoji pozornost vždy neustále zaměřoval na výzkum a vývoj průkopnických produktů a jejich ekonomickou sériovou výrobu. Helmut Claas inicioval nebo se podílel na celé řadě inovací. Tak byla na začátku 70. let vyvinuta výrobní řada DOMINATOR, jejíž základní myšlenkou byla modulární konstrukce, resp. platforma. Mlátička DOMINATOR se stala jedním z nejúspěšnějších modelů sklízecích mlátiček na světě. Během éry Helmuta Claase byl později také vyvíjen nástupce výše jmenované mlátičky – LEXION. LEXION je dodnes nejmodernější a nejvýkonnější sklízecí mlátičkou na světě. Úspěch zaznamenal také vývoj samojízdné sklízecí řezačky JAGUAR, se kterou CLAAS dosáhl vedoucího postavení na světovém trhu.

Čtyři mezinárodně uznávané univerzity v Maďarsku, Velké Británii, Bulharsku a Německu udělily Helmutu Claasovi čestné doktoráty. Mimo jiné získal v roce 2000 od univerzity Stuttgart-Hohenheim doktorský titul „Doktor zemědělských studií“ jako „Uznání za vynikající výsledky v oblasti zemědělské techniky a za mimořádné služby ve vývoji vysoce výkonné, moderní zemědělské techniky“. Byla to také Univerzita Stuttgart-Hohenheim, která Helmuta Claase v roce 2004 jmenovala do čestného senátu za jeho celoživotní dílo v oblasti průlomové zemědělské techniky. V červnu 2009 mu Univerzita Gorjatschkin v Moskvě, dnes Timirjazevova zemědělská akademie, udělila čestný profesorský titul. V roce 2009 jmenovala Francouzská republika Helmuta Claase „Chevalier dans l’Ordre de la Legion d’honneur“, čímž ocenila jeho služby jako průkopníka francouzsko-německé spolupráce.

Osobní ocenění, jako čestné občanství jeho rodného města Harsewinkel, medaile za zásluhy německé spolkové země Bádensko-Württembersko, nebo také vyznamenání za zásluhy francouzského ministra zemědělství doplňují jeho celoživotní dílo.

Medaile Rudolfa Diesela je považována jako tzv. „Oskar pro vynálezce“ a řadí se k nejstarším oceněním zaměřujícím se na inovace v Německu. Toto ocenění je udělováno od roku 1953 z iniciativy Eugena Diesela, syna Rudolfa Diesela. Kromě ocenění za vědeckou práci jsou medaile udělovány také za vynálezy a inovace v podnikání.  Zvolená Správní rada pro udělování ocenění se skládá z více než 40 členů, mezi které se řadí techničtí ředitelé a manažeři z podnikatelských sektorů. 

Po slavnostním ceremoniálu v Německém muzeu v Mnichově, zleva: Wolfram Eberhardt (ředitel CLAAS Unternehmenskommunikation), Dr. Theo Freye (mluvčí představenstva koncernu CLAAS do roku 2014), Thomas Böck (člen představenstva CLAAS, odpovědný za technologie a systémy), Helmut Claas, Cathrina Claas-Mühlhäuser a Carl-Albrecht Bartmer (prezident společnosti Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.).