class vaderstad

AQUA NON STOP COMFORT. Plně automatické broušení nožů.

01. 02. 2017

 

Se zařízením AQUA NON STOP COMFORT získáte více času pro důležitější věci. Plně automatické zařízení brousí Vaše nože zcela automaticky a Vy se tak můžete během procesu broušení věnovat jiné práci. Jedním vložením tak můžete například nabrousit celou soupravu nožů Vašeho lisu na balíky CLAAS QUADRANT FC (až 51 nožů).  Plně automatické zařízení AQUA NON STOP COMFORT je určeno pro téměř všechny výrobce lisů a senážních vozů.

Přesné broušení kontur nože bezmála všech výrobců nožů zajišťuje více než 70 šablon, které umožňují také broušení nožů s rovným ostřím.

Váš potenciál úspory

  • Menší spotřeba pohonných hmot díky konstantně ostrým nožům
  • Nižší opotřebení nožů díky delší životnosti nožů
  • Odlehčení celého hnacího ústrojí díky správně nabroušeným nožům
  • Vyšší průchodnost a větší plošný výkon


Vaše výhody

  • Flexibilní užívání díky rychlému přizpůsobení různým typům nožů
  • Mokré broušení s chladící a mazací emulzí zajišťuje optimální odvádění tepla a ochranu před korozí
  • Broušení kompletní sady nožů probíhá zcela samostatně
     

Více než 70 šablon
Se zařízením AQUA NON STOP COMFORT je možné brousit nože téměř všech výrobců. Přizpůsobení danému typu nože tohoto plně automatizovaného zařízení lze provést ve velmi krátké době bez použití nářadí. Nože se vkládají do přesně dané přihrádky. „Špatné“ vložení nožů je téměř nemožné. Šablony umožňují přesné broušení podél kontur nože. Díky tomu je tak zachována originální kontura nože a je tím také zvýšena životnost nože. Výsledkem je optimální kvalita řezu. Šablony je možné vyměnit bez použití nářadí za méně než jednu minutu. Počet šablon se neustále zvyšuje.Snadná obsluha.
Na ergonomicky uspořádaném ovládacím terminálu je možné intuitivně provést důležitá nastavení. Zde se zařízení zapíná a vypíná a volí se také počet brusných cyklů. Tlak broušení je možné přizpůsobit otočným tlačítkem podmínkám a zobrazit přes tlakoměr. Kromě toho jsou k dispozici také funkce diagnostiky pro servisní techniky.

 


Hightech na nejvyšší úrovni

Řízení plně automatického zařízení probíhá prostřednictvím tlaku vzduchu. Ovládání zvedacího stolu a brousícího motoru probíhá pneumaticky. Pro řízení průběhu broušení a bezpečnost obsluhy jsou k dispozici různé senzory a tlakové spínače. Veškeré procesy a postupy jsou kontrolovány a díky senzorům je lze poskytnout pro diagnostické účely.
 

Zcela automaticky.

Nože jsou automaticky odkládány. Bezpečnostní spínač slouží pro bezpečné odebrání ostrých nožů. Odkládání nožů nabízí dostatek místa pro celou sadu nožů.

 

Čistá práce. 
V zásuvce je shromažďován odpad po broušení. Dvojitá zásuvka zajišťuje spolehlivou separaci hoblin, čímž je zajištěno čisté prostředí bez prachu z broušení. Zásuvku na hobliny je možné kdykoliv vyprázdnit.


 VIDEO AQUA NON STOP COMFORT