class vaderstad

Novinky Väderstad 2016 - 1. část

07. 01. 2016Představení novinek Väderstad pro nádcházející sezónu proběhlo na tiskové konferenci u německého města Magdeburg. Konstruktéři firmy se zaměřili na zvýšení preciznosti práce a další zjednodušení obsluhy svých secích strojů a sortiment radličkových kypřičů Opus se rozrostl o nové modely.
 

První inovace navazuje na trend, započatý již v loňském roce, kdy byly modernizovány mechanické secí stroje Rapid. Hned poté se konstruktéři pustili do (ještě většího) sortimentu velkých pneumatických secích strojů Rapid A 400-800S. Pro nadcházející sezónu je představují v přepracované a zdokonalené podobě. Pro zemědělce v Čechách to bude jistě zajímavá informace, protože tyto pneumatické secí stroje jsou u nás dlouhodobě velice populární. Je to dáno flexibilitou využití předřazené sekce pro přípravu půdy před setím, robustní a spolehlivou konstrukcí. 

Moderní vzhled prozrazuje inovace

Inovovaná verze je ihned nápadná modernizovaným vzhledem. Četné úpravy vedly k tomu, že zákazníci budou mít méně práce s údržbou a životnost stroje je ještě prodloužena, především díky snížení počtu pohyblivých dílů a zavedením odpružení u některých prvků konstrukce.

Aby se omezilo pronikání prachu do ventilátoru, našel tento důležitý konstrukční prvek nové místo vysoko nahoře na přední straně zásobníku osiva ve speciálním odděleném prostoru. Zásobník má nový vzhled s integrovaným pracovním osvětlením, které usnadňuje práci obsluze za tmy nebo při snížené viditelnosti. Přístup k zásobníku i k ventilátoru je také snazší a bezpečnější po modifikované lávce. 

Kotouče secího stroje jsou vybaveny ložisky, která se již nemusí mazat. Životnost ložisek byla prodloužena a zároveň jsou odolnější vůči působení prachu a půdy. Nově se také sklápění a rozklápění secího stroje ovládá pomocí hydrauliky traktoru z kabiny bez nutnosti využívání terminálu Controlbox či systému E-Control. Přechod mezi přepravní a pracovní polohou je zjednodušen zavedením nového způsobu hydraulického zajištění.


Nový secí stroj Rapid A 600S je nápadný svým moderním designem a novým předním pěchem. Mezinápravový pěch je nyní výrazně stabilnější.


Nové individuální odpružení kol

Secí stroje Rapid A jsou známé využíváním mezinápravového pěchu. Jeho provedení bylo rovněž inovováno a pěch je nyní výrazně stabilnější a tím i vhodnější pro práci v agregaci s velkými traktory. V přední části je i po stranách umístěn nový pěch, zajištující zpětné utužení půdy v celém pracovním záběru. Rovnoměrnost utužení je tak zajištěna především na lehkých půdách. Pěch je vybaven individuálním odpružením každého kola pro přítlak až 100 kg na jednu pneumatiku, takže je možné provést vhodné přizpůsobení na nejrůznější půdní podmínky.

Nový systém dávkování secích strojů Rapid A 400-800S pod názvem Fenix značně usnadňuje kalibraci, protože je vybaven speciálním kontrolerem. Ten může být ovládán pomocí sběrnice ISO-Bus nebo systémem E-Control firmy Väderstad. V případě, že se zkouška výsevku bude provádět, nový držák usnadňuje správné připevnění sáčku na osivo a obsluha provede všechny kroky z jednoho místa.

Ovšem nově umožňují secí stroje Rapid A začít pracovat zcela bez výsevní zkoušky. Je to možné v případě, že jsou vybaveny zařízením SeedEye.  

  Zařízení v ruce jednatele firmy Väderstad, Cristera Starka, je senzor SeedEye. Po zamontování do semenovodné hadice registruje každé procházející zrno. 


Optické senzory počítají každé zrno

Zařízení SeedEye pracuje s optickými senzory, umístěnými v semenovodných hadicích. V každém senzoru se nachází šest infračervených světelných závor. Ty jsou schopné počítat zrna všech velikostí, od řepky až po boby. Jakmile zrno projde přes světelný paprsek, dojde k jeho přerušení na velmi krátkou dobu, což citlivý světelný senzor zaznamená. Celkový počet přerušení je registrován a zpracováván; například zrna řepky počítá senzor SeedEye s přesností 99 procent. U vyšších výsevků s průtokem 250 zrn za sekundu, jak je běžné při setí pšenice či dalších obilnin, dosahuje přesnost 98 až 99 procent. Systém automaticky řídí přesnost a kompenzuje působení nečistot a prachu, které se v semenovodech mohou hromadit.

Požadovaný výsevek řidič zadá v počtu zrn na čtverečný metr. Provede tak na iPadu v kabině bez vystupování a zcela bez nutnosti výsevní zkoušky. Radar secího stroje měří pojezdovou rychlost a systém E-Control, jehož je senzor SeedEye integrovanou součástí, průběžně vypočítává, zda skutečně vysévané množství osiva odpovídá požadované hodnotě. Elektronicky je regulováno dávkování tak, aby byl dodržen požadovaný výsevek.


Jednoduché ovládání pomocí iPadu

Pokud chce řidič výsevek změnit, jen tento požadavek zadá přes iPad. Hodnota se zobrazí na obrazovce. Zadání je jednoduché díky tomu, že v iPadu je vloženo odstupňování pro změnu výsevku, například v krocích po deseti procentech. Secí stroj ihned nastaví požadované množství zrn na čtverečný metr nezávisle na rychlosti jízdy a zobrazí skutečnou hodnotu. Systém funguje stejně dobře s ovládáním ISO-Bus nebo i bez něj. Při přechodu na setí jiné odrůdy shodného osiva není nutné znova provádět nastavení secího stroje. Senzor SeedEye provede změny autonomně sám, jakmile řidič změní hodnoty na iPadu.

Senzor SeedEye bude k dispozici zákazníkům od podzimu roku 2016. Celkově zjednodušuje práci pro obsluhu secího stroje a zároveň zvyšuje preciznost při setí a efektivitu této velice důležité agrotechnické operace. Nové secí stroje Rapid A 400-800S se vyrábí od podzimu roku 2015.

Systém E-Control dovoluje provádět nastavení a kontrolu práce secích strojů Väderstad pomocí iPadu. Na fotografii je obrazovka senzoru SeedEye a v pravém dolním rohu celkový počet spočítaných zrn ječmene. Přesně souhlasil s počtem, nasypaným do zásobníku.

Senzory spočítaly každé zrno

Novinky firmy Väderstad byly prezentovány také prakticky, a to na farmě této firmy, vzdálené hodinu jízdy od města Magdeburg. Stroje pro zpracování půdy a setí byly agregovány s traktory Case IH Puma nové generace. Fungování systému SeedEye bylo prezentováno staticky při zajímavé ukázce: jednatel společnosti Väderstad Crister Stark vzal sáček, kde měl přesně 190 724 zrn ječmene, a toto množství nasypal do zásobníku osiva. Poté pustil secí stroj a dávkování. Zrna procházela strojem až do secích botek, zatímco si Crister Stark vzal do rukou iPad. Na obrazovce se objevily důležité údaje o setí a v pravém dolním rohu rostla hodnota spočítaných zrn. Po dvaceti sekundách byl zásobník prázdný a počítadlo zrn se zastavilo na hodnotě 190 724. Zařízení SeedEye tedy dokázalo všechna zrna přesně spočítat.  U senzoru si lze nastavit sensitivitu jeho snímání zrn.

Zároveň byla takto předvedena i možnost ovládání secího stroje pomocí iPadu. Uvedení WLAN a ovládání pomocí iPadu před třemi roky (nejprve pro přesné secí stroje Tempo) bylo zákazníky firmy přijato velice vstřícně. Protože je jednoduše bezdrátové. Ve srovnání s dosavadními způsoby má toto řešení i další přednosti: je uživatelsky přívětivé, cenově příznivé a umožňuje snadný update.

Firma Väderstad shrnula své elektronické systémy pod označení E-Services. Základem jejich fungování je brána gateway, kde jsou uložena všechna data o příslušném stroji. Ta jsou pak zasílána na virtuální ISO-Bus terminál nebo na iPad v kabině či i jinde mimo ní.

Nový secí stroj Väderstad Spirit R 300S  je osazen zásobníkem ze speciálního plastu na 2800 l osiva. Dvoukotoučové secí botky mohou být v rozteči 12,5 cm nebo 16,7 cm

Secí stroje Spirit v nové podobě

Další novinkou jsou secí stroje Väderstad Spirit R 300-400S. Ve srovnání s aktuálními stroji poskytují celou řadu nových vlastností. Nabízí se zatím v provedení s pracovním záběrem tří a čtyř metrů a s roztečí secích botek 12,5 cm nebo 16,7 cm.

 Nové secí stroje Spirit využívají rovněž mezinápravového pěchu a pro předseťovou přípravu půdy předřazenou sekci System Disc Aggressive, osazenou dvěma řadami talířů o průměru 450 mm

K předseťové přípravě půdy slouží sada System Disc Aggressive s talíři o průměru 450 mm. Nově vyvinutá byla rámová konstrukce stroje – centrální rám usnadňuje přístup pro údržbu a nastavování. Pro uložení osiva slouží zásobník ze speciálního plastu s objemem 2 800 l, odolný vůči korozi. Pomocí velkého plnicího otvoru lze do zásobníku snadno vysypávat osivo i z velkoobjemových vaků. Středový opěrný a pěchovací válec tvoří pneumatiky o větším průměru a značném předsazení, které zabraňuje usazování půdy při práci za vlhka.

Podobně, jako u strojů Rapid A, je na přední straně zásobníku osiva uložen hydraulicky poháněný ventilátor. Je snadno přístupný. 

 Marketingový ředitel firmy Väderstad Mattias Hovnert předvedl snadné vyjímání výsevního válečku z dávkovacího ústrojí secího stroje Spirit

Nově včetně systémů E-Services

Nový systém dávkování osiva s označením Fenix 3 pracuje spolehlivě bez toho, aby musel být v zásobníku osiva vytvářen trvalý tlak vzduchu; tento tlak je udržován až v semenovodných cestách. Každý secí stroj je vybaven dvojicí dávkovacích ústrojí, poháněných elektricky. Díky tomu je standardně možné vypínat polovinu pracovního záběru. Pohon dávkovacího ústrojí zajišťuje elektromotor. 

 

Jak u secích strojů Spirit (na obrázku), tak i u Rapid A nové generace je ventilátor umístěn v přední stěně zásobníku osiva. Při shodném výkonu má nižší otáčky a jak ukazuje Mattias Hovnert, je i snadno přístupný.

Výsevní válečky je možné snadno zaměňovat a jednoduchá je také kalibrace stroje. Jako nový produkt mohou být secí stroje Spirit R 300-400S také vybaveny elektronickými systémy E-Service, a potom není zapotřebí provádět zkoušku výsevku. Výsevek se zadává v počtu zrn na čtverečný metr.

Středová opěrná a pěchovací jednotka je tvořena novými radiálními pneumatikami. Na první pohled mají kola zvětšené přesazení (offset), což zlepšuje pohyblivost stroje za vlhka. V průběhu akce sdělili zástupci firmy, že při vývoji nových strojů převzali to nejlepší z konceptu secích strojů Spirit. Jak sekce talířů, tak i secích botek dobře sledují povrch půdy a přítlak na botky je možné hydraulicky měnit z kabiny. Zrovna tak lze nastavit i přítlak na zavlačovač, který existuje ve dvou variantách: jako lehký a těžký.

 Středová opěrná pěchovací jednotka strojů Spirit je tvořena pneumatikami o velkém průměru se samostatným uložením. Značný off-set kol umožňuje hladkou práci i na vlhké půdě

Vhodný stroj pro rodinné farmy

Secí stroj Väderstad Spirit R 300S s pracovním záběrem tří metrů je vhodnou alternativou pro malé zemědělské podniky či rodinné farmy. Díky své energetické nenáročnosti může být agregován s traktorem se čtyřválcovým motorem o výkonu již 81 kW/110 k. Optimální pojezdová rychlost je kolem 12 km/h.

Pro rok 2016 firma Väderstad uvede na trh též secí stroje Spirit 800-900C FIX. I přes své velké pracovní záběry umožňují dobré kopírování půdy. Jsou vyvinuté tak, aby zajišťovaly přesné ukládání osiva i při vyšších rychlostech.


Text a foto: Petr Beneš 


Ve 2. části článku, který bude zveřejněn v příštím týdnu, Vám přineseme informace o novinkách v oblastí secích strojů Tempo a v oblasti stojů pro zpracování půdy - Carrier L a XL, Opus, NZ Aggressive aj.