class vaderstad

Stříbrné medaile pro CLAAS i Väderstad

16. 10. 2015
Velký úspěch zaznamenala společnost CLAAS se svými novinkami pro rok 2015. Technické inovace, vyvinuté inženýry CLAAS, byly odbornou porotou oceněny pěti stříbrnými medailemi, které budou firmě CLAAS slavnostně předány na veletrhu Agritechnica 2015 v Hannoveru. Jakých technických inovací se ocenění týká:


1.  4D čištění v nové mlátičce LEXION 700

Pro vyrovnání mírného příčného sklonu bylo dosud v mlátičkách CLAAS používáno 3D čištění. Zároveň pro snížení hromadění sklízeného produktu bylo využito aktivní ovládání horního síta. „Nový systém čištění 4D představuje asistenční systém řidiče pro hybridní modely nové výrobní řady LEXION 700, se kterým lze také při podélném a bočním sklonu dosáhnout plného potenciálu výkonu a čištění sklízecí mlátičky,“ vysvětluje Klaus Schäfer, produktový manažer samojízdných sklízecích strojů CLAAS GmbH. „To může být alternativou ke speciálním systémům s komplikovanými výkyvnými nápravami, jako je MONTANA.“ Díky tomu je možné používat také ve svahu šetrné pásové pojezdové ústrojí. Čištění 4D zasahuje již do separace zbytkového zrna a odlehčuje tak čištění. Skládá se ze dvou komponentů: řízení klapek rotoru v závislosti na sklonu a automatické ovládání ventilátoru.

 

 

2.  Automatická kontrola toku materiálu v nové mlátičce LEXION 700

S automatickou kontrolou toku materiálu je k dispozici nový asistenční systém v nové mlátičce LEXION 700, který kontroluje celkový tok materiálu od žacího ústrojí až po řezačku slámy. Systém pomáhá řidiči včas rozpoznat špatné nastavení stroje a/nebo problémy v oblasti toku materiálu a zároveň mu pomáhá pracovat se strojem v optimální úrovni výkonu. Navíc jsou neustále kontrolovány a upravovány otáčky motoru, mláticí ústrojí APS a separace zbytkového zrna ROTO PLUS. Pokud by přeci jen mělo dojít k problému, jsou šikmý dopravník, sklizňový adaptér a vyprazdňování zásobníku zrna okamžitě automaticky vypnuty, brzda žacího ústrojí je aktivována a tak nedojde k úplnému zastavení provozu, ale pouze ke krátkému přerušení.

3.  CLAAS MULTI CROP CRACKER MCC MAX pro novou řezačku JAGUAR

MCC MAX je nový systém přípravy kukuřičné siláže u řezaček JAGUAR. Válce drtiče zrn MCC MAX byly vyvinuty pro mačkání kukuřičné siláže s délkou řezanky od 7 až po 22 mm. Jsou vybaveny profilem pilových zubů a vždy 30 prstencovými segmenty. Uspořádání a speciální geometrie prstencových segmentů přispívají k tomu, že je řezanka zpracována nejen třením, ale také pomocí řezacích a smykových sil. To umožňuje intenzivnější pomačkání kukuřičného zrna a navíc roztřepení stonku kukuřice. V porovnání s běžnými drtiči zrn se rozsah využití MCC MAX vztahuje na podstatně širší rozsah délky řezanky a obsah sušiny se zároveň velmi kvalitním výsledkem pomačkání. „Intenzivní pomačkání zrna zvyšuje podíl stravitelného škrobu kukuřičné siláže. Díky tomu je možné získat více mléka z kukuřičné siláže a redukovat tak podíl doplňkového krmiva“, vysvětluje Alexander Kirchbeck, produktový manažer samojízdných sklízecích strojů CLAAS GmbH.

 

 

4.  Automatická regulace lisovacího tlaku – nově v lisech CLAAS QUADRANT

Díky automatické regulaci lisovacího tlaku APC (AUTOMATIC PRESSURE CONTROL) v nových lisech na hranolovité balíky QUADRANT 5200 a 4200 může nyní také nezkušený řidič využívat neustále maximální výkon vázání a stroje a produkovat balíky s rovnoměrnou hustotou slisování bez ohledu na kvalitu lisovaného materiálu. V porovnání s dřívějšími systémy regulace lisovacího tlaku využívá CLAAS vedle vytížení stroje poprvé jako dodatečný parametr kvalitu motouzu. Optimální lisovací tlak je stanoven v závislosti na vytížení stroje a kvalitě motouzu. Jakmile systém zjistí překročení stanovených hodnot pro maximální zatížení motouzu nebo rozpozná přetížení rámu, je lisovací tlak automaticky postupně snižován, dokud není příslušné přetížení odstraněno. Poté se systém automaticky přizpůsobí do výchozí pozice. Kvalitu (m/kg) a maximální zatížitelnost použitého vázacího materiálu zadává obsluha stroje na ovládacím terminálu. Díky tomu je zároveň stanoven maximální lisovací tlak, který odpovídá kvalitě použitého vázacího materiálu.

 

 

 

5. Optimalizace polních přejezdů CLAAS – o šest procent nižší doba zpracování na poli

Doposud se zaměření jízdních stop na poli zakládalo většinou na zkušenostech z dlouholeté praxe a na zvyklostech podle nejdelších a/nebo přímých hran pole. S optimalizací polních přejezdů CLAAS je možné nyní poprvé optimalizovat zaměření jízdních stop konkrétně pro každé pole a stejně tak i určit přesně dobu potřebnou pro jeho zpracování.  Přispěje-li to k optimálnímu zpracování, rozdělí softwarový modul pole do dílčích oblastí. Na základě výsledků výpočtu je možné spočítat dobu potřebnou ke zpracování pole. „Doba zpracování se v průměru sníží o 6%“, popisuje Josef Maier z CLAAS E-Systems. „To otevírá novou kapitolu v oblasti zvýšení efektivity: Jak na poli, tak i v každodenním plánování vedoucího podniku.“ Zobrazení jízdních stop lze vyvolat v jakémkoli standardním počítači a tabletu, nebo je lze také vytisknout.

Navštivte CLAAS na veletrhu Agritechnica 2015 – hala 13, stánek č. C05.


Stříbrná medaile pro Väderstad

Také společnost Väderstad se může těšit ze stříbrné medaile za svoji inovativní metodu týkající se automatického nastavení stroje.

„Jsem opravdu ohromen tímto uznávaným oceněním, obzvláště proto, že jsem přesvědčen, že tato technologie přinese velkému množství zemědělců v celé Evropě enormní výhody. Je to především úspěch naší vize, která měla za cíl usnadnit zemědělcům zpracování půdy a zároveň vylepšit výsledky. Jsme přesvědčeni, že např. smyk CrossBoard dosáhne lepšího vyrovnání pole se sníženou spotřebou paliva a nižším požadavkem na tahový výkon“, vysvětluje Crister Stark, předseda představenstva společnosti Väderstad.

Optimální vyrovnání povrchu

Příkladem použití automatického nastavení stroje je automatický smyk CrossBoard. Jedná se o elegantní řešení pro CrossBoard v kombinaci s úzkým smykem, který neustále měří výšku půdního valu. Na smyku je umístěn gyroskop, který zachycuje úhel smyku. Díky tomu může systém udržovat CrossBoard neustále v určitém úhlu. Jinými slovy, stroj pracuje neustále s údaji, které do systému předtím zadala obsluha stroje, a s požadovaným pracovním výsledkem.

Díky tomu je řidič odlehčen a pracovní výsledek je optimalizován.K dispozici pro stroje vybavené smykem CrossBoard od roku 2016

Nová technologie je nyní ve fázi vývoje a bude k dispozici pro secí stroje se smykem Crossboard a E-Control (systém řízení Väderstad).Patenty pro automatický CrossBoard jsou již přihlášeny.