class vaderstad

Tempo TPR 12 - Úspěšné zasetí cukrové řepy

21. 05. 2015
Novinkou letošního roku je verze secího stroje Tempo TPR s možností rozteče 45 cm. To umožňuje výsev dalších plodin, jako je cukrová řepa, řepka, sója a jiné plodiny. První model Tempo TPR 12 se představil v České republice letos na jaře při setí cukrovky na Chomutovsku a dosavadní výsledky jsou vskutku impozantní.


I přesto, že příprava půdy nebyla příliš kvalitní a pole bylo dost kamenité, byla přesnost setí řepy, s pracovní rychlostí mezi 9 – 10 km/h, vynikající. To výrazně přispělo také k vysokému pracovnímu výkonu.

Cukrová řepa vyžaduje kyprou půdní strukturu, bez poškození utužením, které by mohlo zabránit jejímu vývoji. Z toho důvodu musí být bez ohledu na systém obdělávání půdy zabráněno poškození utužením. Optimální rozteč řádků plodiny se liší podle oblastí, často se však pohybuje mezi 45 – 55 cm. S takovou roztečí a rovněž také s různým cílovým množstvím rostlin na hektar se secí stroj Tempo snadno vypořádá. Požadavky na seťové lůžko jsou rovněž velmi vysoké, neboť hloubka setí se pohybuje kolem 2 – 3 cm.  

 

Model secího stroje TPR 12 disponuje roztečí řádků od 45 cm až po 80 cm a dosahuje pracovního záběru od 5,4 m až po 9,6 m. Stroj nabízí zásobník osiva o objemu 70 litrů a zásobník pesticidů o objemu 17 litrů.