class vaderstad

Nové ovládání secích strojů Rapid a Tempo pomocí iPad

08. 01. 2014Väderstad představuje nové příslušenství E-control, což je nejnovější aplikace, která se dá nainstalovat do přístroje iPad.  Tato aplikace představuje jednodušší možnost ovládání secích strojů Rapid A 400-800 a Tempo F 6-8, a tím je možno nahradit stávající ovládací panel Control Station.  Aplikace E-control je uživatelsky velmi příjemný způsob, který poskytuje zákazníkovi možnost ovládat všechny funkce stroje.  Např. je přes něj možno nastavit výsevek, kolejové řádky, kalibrovat stroj nebo sbírat data a údaje.

 

Zde jsou všechny možnosti ovládání secího stroje:

1) Aplikace E-control prostřednictvím uživatelsky příjemného rozhraní na iPad

 

2) Ovládání přes ISOBUS integrovaného v traktoru nebo přes externí ISOBUS terminál

3) Standardní Väderstad ovládání pomocí Control Station

                                                             

Väderstad iPad držák uzpůsobený potřebám „E-majitele“

Farmáři mají jedinečnou příležitost, s pomocí bezdrátového propojení a s využitím snadné ovládací aplikace E-control pro iPad, nastavovat a kontrolovat secí stroj Rapid A či Tempo. Přehledné uživatelské rozhraní a ikony napomáhají ke snadnému ovládání stroje. iPad může být vložen do tzv. „E-držáku“, který je vybaven celkem osmi tlačítky ovládajícími nejčastěji používané funkce na secím stroji. Robustní rukojeť s tlačítky je výborným doplňkem k dotykové obrazovce a opět usnadňuje  práci secího stroje. Při použití kombinace systémů ISOBUS a iPad je možné zobrazit ještě více informací zároveň.

 

iPad je propojen se secím strojem Rapid A přes zabezpečenou bezdrátovou sít, ovládanou pomocí tzv. brány. Není nutné mít aktivní (zapnutý) Internet, aby bylo možné stroj ovládat na poli pomocí brány.

 

E-control systém umožnuje:

  1. Kontrolu všech funkcí stroje
  2. Kontrolu setí a zpětnou vazbu o množství vysetého osiva
  3. Nastavení a kalibraci výsevku
  4. Vypnutí poloviny secího stroje
  5. Nastavení a programování kolejových řádků
  6. Ukládání dat a jednotlivých úloh


Uživatelské rozhraní strojů na Ipad

Tempo

Rapid

Velký technický krok vpřed

Systémy E-control a ISOBUS mohou být také propojeny, tzn. oba mohou být využívány současně. Např. jedna obrazovka slouží pro přímé ovládání a druhá pro monitorování. S aplikací E-control neudělal Väderstad pouze krok směrem k ISOBUS, ale otevřel mnohé další technické možnosti nad jeho rámec.  

 

ISOBUS otvírá možnosti propojení stroje s GPS. Stroj může být na souvrati vypnut a zapnut automaticky pomocí řízení přes GPS.

E-parts

Součástí nové technologie E-control je i služba E-parts. Tato nová služba umožňuje zákazníkovi objednat si náhradní díly přímo na poli. Stačí vyhledat správný díl v elektronickém katalogu, nebo jej označit na 3D modelu a vytvoří se objednávka u Vámi zvoleného prodejce. Další výhodou je, že máte ve svém iPadu k dispozici všechny návody, katalogy ND a další potřebné materiály.

Práce s nebo bez ISOBUS

Aplikace E-control umožnuje využití ISOBUS monitoru traktoru pro ovládání secího stroje. Tzv. „brána“ je umístěna přímo na secím stroji a informace se zobrazují na monitoru v kabině traktoru. Pokud není traktor vybaven ISOBUS monitorem, může řidič ovládat stroj přímo pomocí iPad, čímž přímo využívá bezdrátového propojení s „bránou“ umístěnou na secím stroji. Při využití GPS, se na “černé skřínce” neboli monitoru iPad zaznamenávají údaje o pozici stroje, jednotlivá hlášení popřípadě další hodnoty.

Od března 2014 budou aplikace Väderstad E-control k dispozici pro řadu secích strojů Rapid A 400 - 800 a Tempo 6 a 8 - řádků.