class vaderstad

Tempo dosáhlo nového rekordu v přesném setí

29. 08. 2013

 

25. dubna zasel přesný secí stroj Tempo TPF 8 během 24 hodin 212 hektarů kukuřice, a to při průměrně dosahované pracovní rychlosti 18 km/h. Tím byl překonán dosavadní platný rekord, který byl dosažen 24 řádkovým přesným secím strojem, o neuvěřitelných 42% v přepočtu na jednu výsevní jednotku.

“Předvedení mělo demonstrovat schopnost secího stroje Tempo, dosáhnout vysokého výkonu s velkou přesností při vysoké pracovní rychlosti ”, říká produktový manažer Lars Thylén.

Každá výsevní jednotka zasela během závodu 26.5 hektarů, čímž zvýšila výkon o 42% v porovnání s oficiálním světovým rekordem dosaženým v roce 2012 přesným 24 řádkovým secím strojem.

Pokus o rekord začal 24. dubna v 10:50 a skončil o 24 hodin později. Celkem tři řidiči zvládli zasít 212 hektarů kukuřice při průměrné pracovní rychlosti 18 km/h, a to na dvou pozemcích ve velmi úrodné oblasti v blízkosti města Kyjev.

Samotné setí bylo monitorováno a kontrolováno ukrajinskou komisí z institutu pro schvalování zemědělských strojů - Institute for Certification of Agricultural Machinery. Celkový výsevek na polích činil 85 000 jedinců na hektar a hloubka setí se pohybovala v průměru kolem 5,2 cm. Hnojiva bylo aplikováno 130 kg/ha.