class vaderstad

Všechno nejlepší k 100. narozeninám

25. 01. 2013

V životě člověka jsou sté narozeniny spíše unikát. Ale ani v životě firmy není stovka zrovna malé číslo. Zvlášť jedná-li se stále o tu stejnou rodinnou firmu, jakou byla společnost Claas na začátku své pouti.

CLAAS je jedním z předních světových výrobců zemědělských strojů. Společnost s centrálou v německém Harsewinkelu je jedničkou na evropském trhu v prodeji sklízecích mlátiček a dokonce světovou jedničkou v prodeji samojízdných řezaček. Její sortiment je však ještě širší. Firma CLAAS produkuje také traktory, žací stroje, shrnovače a obraceče píce, sběrací vozy nebo lisy pro lisování válcových a hranolovitých balíků. S růstem zemědělské techniky a zvyšováním efektivity se stále víc ve strojích uplatňuje elektronika. Také ve vývoji inteligentních systémů se CLAAS drží na špici a od roku 2010 je souborně nazývá „Efficient Agriculture Systems“ zkráceně EASY. Pod tímto označením mohou zákazníci najít navigační systémy, optimalizaci výkonu, ale i systémy pro precizní zemědělství, monitoring a další služby.

V rodném Německu má CLAAS čtyři továrny a dalších sedm je lokalizováno v Rusku, Polsku, Maďarsku, Francii, Indii a v Nebrasce. Celkem tak společnost zaměstnává po celém světě 9000 lidí.

100 let v knize

První připomenutí tohoto jubilea proběhlo hned na začátku letošního roku v rámci mezinárodního veletrhu Green Week, který se uskutečnil v Berlíně. Společnost CLAAS tu poprvé prezentovala knihu, kterou ke svému stému výročí vydala. Na téměř čtyřech stech stranách je zábavně zachycena historie společnosti od jejího založení v roce 1913 až po současnost a dokonce nabízí pohled i do budoucnosti. V knize najdete řadu krátkých příběhů a anekdot, v nichž vystupují jak zákazníci společnosti CLAAS tak její zaměstnanci. K dostání je v německém i anglickém jazyce.

Od začátku sklízecí stroje

Pojďme nyní alespoň v krátkosti nakouknout pod pokličku let minulých sami. Už otec zakladatele firmy CLAAS, Franz Claas, byl činný v podnikání a výrobě zemědělských strojů. Jeho doménou byly nejdříve odstředivky na mléko, ale později sestrojil svůj první vazač slámy a žací stroj. Druhým pilířem jeho podnikání bylo poskytování služeb v oblasti výmlatu obilí. Jak vidno jeho synové měli kontakt se sklízecí technikou prakticky od kolébky a tak není divu, že v roce 1913 založil August Claas firmu na výrobu a opravu vazačů. Na úřední správu v Herzebrocku napsal

„Tímto vám nejoddaněji sděluji, že si od 8. dubna 1913 pro sebe zřizuji živnost. Zaměstnávám dva zámečníky, jednu pomocnou sílu a vyrábím vazače slámy.“

Ale protože Franz Claas měl synů více, už v roce 1914 byla založena firma Bratři Claasovi, ke které se přihlásili všichni tři, August, Bernhard i Franz jr.

O pět let později se již firma vyrábějící především vazače slámy stěhuje do města, jež neopustila dodnes tedy do Harsewinkelu. V roce 1921 patentoval August Claas první vynález, uzlovač s dolním jazýčkem. Byl to první patent v dlouhé řadě patentů tehdy ještě mladé firmy. V roce 1931 byla zahájena produkce prvních lisů.

Dalším milníkem společnosti CLAAS byl dozajista rok 1936, kdy byla po šesti letech dřiny uvedena na trh první tažená sklízecí mlátička vhodná pro evropské podmínky. Stroj nesl označení MDB neboli Mäh-Dresch-Binder čili žací mlátička s vazačem. První samojízdná sklízecí mlátička spatřila světlo světa v roce 1946. Že sklízecí stroje byly doménou společnosti CLAAS odjakživa, o tom svědčí i rok 1971, kdy byl vyvinut první sklízecí stroj pro cukrovou třtinu a o dva roky později první samojízdná sklízecí řezačka.

Úspěšné desetiletí

Skupina CLAAS zažila v posledních dvou desetiletích mimořádný růst. Vždyť v roce 1990 byl roční obrat přibližně 500 milionů eur a v loňském roce již 3,4 miliard eur. Přitom přibližně 75% svých příjmu získává na mezinárodních trzích.

V devadesátých letech otevřela společnost Claas svou první záoceánskou továrnu na výrobu sklízecích mlátiček Lexion v Omaze ve státě Nebraska. Lokalita nebyla vybrána náhodou. Továrna se totiž nachází v srdci největšího obilnářského regionu v USA a mlátičky Lexion, které opouští brány tohoto podniku, míří napříč severoamerickými poli.

V roce 1997 převzala společnost Claas výrobní podnik v Maďarsku Törökszentmiklós. Stoprocentní dceřiná společnost CLAAS Hungaria Kft vyrábí sklizňové adaptéry a žací stroje připojitelné k samojízdné sklízecí technice nebo agregovatelné s traktory.

Jedním z největších „skoků“ v růstu skupiny CLAAS bylo získání většinového vlastnictví výrobce francouzských traktorů Renault v roce 2003. Od tohoto roku se CLAAS zařadil mezi výrobce moderních traktorů. Obrat skupiny CLAAS se zvedl o více než 600 milionů EUR a rovněž přibylo 2000 zaměstnanců. CLAAS převzal zemědělskou divizi značky Renault zcela v roce 2008. Dnes právě francouzští zaměstnanci tohoto podniku tvoří třetinu zaměstnanců celé skupiny.

 

V posledním desetiletí bylo nutné orientovat se též na východní trhy. Nejdříve chtěl CLAAS dobýt trh východní Evropy a Ruska, proto v roce 2005 investoval nemalé náklady na postavení továrny v jižním Rusku, konkrétně ve městě Krasnodar. Reagoval tak na poptávku místních zemědělců po vysoce výkonné a kvalitní sklízecí technice. Postavením továrny se CLAAS stal prvním západním výrobcem zemědělských strojů, který otevřel výrobní podnik v Rusku.

V Indii CLAAS „operuje“ již od roku 1995, nicméně v roce 2008 zde byla postavena nová továrna blízko města Chandigarh pro výrobu samojízdné sklízecí techniky a dále v březnu loňského roku bylo otevřeno v Bangalore nové regionální centrum s velkým skladem náhradních dílů a prodejním a servisním zázemím pro danou lokalitu. Velký růst populace a silná pozice zemědělství dělá z Indie pro zemědělskou techniku zajímavý a rychle rostoucí trh.

Dodejme ještě zajímavost. Většina sklízecích strojů vyrobených v Indii je vybavena pásovým podvozkem, který byl vyvinut právě pro vlhké půdní podmínky v oblastech, kde se pěstuje rýže. Takové stroje se uplatňují nejen v Indii, ale i v Jižní Koreji, Thajsku a také v Africe. Loni proto bylo zřízeno prodejní centrum v hlavním městě Thajska v Bangkoku.

V září 2012 založil CLAAS novou dceřinou společnost v Číně se sídlem v Pekingu. Ta má za úkol spravovat trh v této velké zemi s populací 1,34 miliardy lidí.

Všechno nejlepší!

Firemní barvy společnosti a jméno CLAAS se staly pro mnohé zemědělce synonymem sklízecích strojů. Nezbývá než popřát do té další stovky VŠE NEJLEPŠÍ!

Oslavte s námi 100 let CLAAS!

100.claas.com