class vaderstad

Řezací ústrojí nové generace

08. 11. 2012

Nová řezací ústrojí lisů QUADRANT 3300 / 3200

Nová generace řezacího ústrojí firmy CLAAS spojuje v sobě výhody obou doposub neslučitelných konceptů:
Spustitelné dno- chránící lis před ucpáním či přetížením a umožňující dokonalý přístup pro údržbu a čištění.

Výsuvné nože- nože umístněné na nosníku, který lze snadno vysunout vlevo či vpravo a tak snadno provést výměnu či vyčištění nožů.

 


Systém Roto Cut s možností zapínání nožů ve skupinách 0, 6, 12, 13 nebo 25
 
Systém Fine Cut je vhodný pro nakrátko nařezanou slámu s možností zapínání nožů ve skupinách 0, 6, 12, 13, 26 nebo 51

Systém SPECIAL CUT se 180 noži je schopen nařezat slámu na jemné kousky a to za přijatelných nákladech na PHM
 
25, 51 nebo 180 nožů - firma CLAAS nabízí jevíce druhů řezacích ústrojí na součastné trhu