class vaderstad

Větší přesnost a úspora času s Väderstad GPS Control

24. 10. 2012

S pomocí GPS Control firmy Trimble bude secí stroj automatické zapínat a vypínat setí  na úrovni souvratě a rovněž bude automaticky zapínata vypínat polovinu secího stroje při překrytí na nepravidelných plochách.
"Pomocí tohoto systému zemědělec ušetří osivo a hnojivo a také čas a usílí řidiče", vysvětlil produktový manažer Mattias Hovnert z firmy Väderstad.

 

 

Variabilní řízení dávky osiva a hnojiva


Dávka může být řízena automaticky v závislosti na poloze uvedené na mapě GPS. Zařízení zaznamená aktuální požadované dávky stanovené pro pozdější sledování a vyhodnocování. Nastavení výsevku je správná práce jak optimalizovat výnos při nezatěžování životního prostředí, zatímco se snižuje riziko příliš velké dávky a příliš velkého překrývání.  


Jak to funguje


GPS kontrola sleduje v jaké oblasti již stroj byl prostřednictvím inteligentní paměti. Zasetá oblast je zobrazená na displeji Trimble. Když secí stroj vstoupí do oblasti, která je již zasetá,  měření osiva se zastaví. V této oblasti , je pak polovina stroje vypnuta, aby se zabránilo přesetí. Úspora může být často 5-10 procent.

Automatický start a stop na souvrati


Je také možné použít automatické zapnutí a vypnutí setí na souvrati, a to i v případě, že se souvrať seje až jako poslední . Je nastavena šířka souvratě a pokud je hranice souvratě překročena stroj setí zastaví.
"Väderstad GPS ovládání spolu s Trimble GPS systémem posouvá přesnost při konvenčním setí na vyšší úrovneň. Je snadno ovladatelné a opravdu velmi pomáhá farmářům. Také to umožňuje farmáři  přesné zasetí  souvratě na závěr ", řekl produktový manažer Mattias Hovnert.