class vaderstad

Velkoplošné sečení pro bioplynky

10. 07. 2012

Klatovsko, zemědělský region na jihozápadě Čech s převážným zaměřením na živočišnou výrobu a s tím spojenou výrobou kvalitních krmiv. Živočišná výroba ovšem v dnešní době nese mnohá úskalí. Především co se týče stálosti výkupních cen. Proto se mnoho podniků na Klatovsku rozhodlo pro investici do bioplynové stanice, která by jim do budoucna měla zajistit stálejší příjmy a tím usnadnit plánování.

Mezi takové podniky, patří i ZD Měčín a Podhoran Černíkov.


Bioplynka je velmi náchylná na kvalitu materiálu, který bude zpracovávat. V tuto chvíli to pro výše jmenované podniky znamenalo vyřešit technologickou linku pro maximální urychlení sklizně a tím dosáhnou vysoké kvality ,,krmení,, pro bioplynovou stanici.

V letošním roce bylo na pořadu dne velkoplošné sečení. Oba podniky se rozhodly pro sečení od společnosti CLAAS s typovým označením DISCO 8550 AS.


Co je k tomuto rozhodnutí vedlo? Byla to hlavně předchozí velmi pozitivní zkušenost se stroji CLAAS DISCO, dále pak spokojenost se servisními službami a v neposlední řadě i příznivá cena za maximálně kvalitní stroj.


Co více dodat? Snad už jen popřát - příznivé počasí a mnoho nasečených hektarů!