class vaderstad

CLAAS AXION 820 CIS a VÄDERSTAD Rapid RDA 400 S na farmách pana Radka Matouška

24. 04. 2012

Pan Matoušek hospodaří na 3 farmách o výměře zhruba 450 ha. Jedná se o farmu v Račicích, dále pak o farmu ve Všechlapech u Libčevsi a v neposlední řadě o farmu ve Vojovicích nedaleko městečka Nepomuk. Každá z těchto farem je velmi specifická svými půdními podmínkami. Na Lounsku velmi úrodné černozemě, v Račicích spíše písčitější a Plzeňsko je známo těžšími velmi kamenitými půdami.

Dvě třetiny z obhospodařované půdy jsou trvalé travní porosty, zbytek orná. Na orné půdě budou hlavními plodinami pšenice a kukuřice. Zaměření v živočišné výrobě je chov skotu, jehož stádo čítá 500 kusů.

Požadavek pana Matouška byl jasný: "Potřebuji stroje robustní, universální a s nízkými provozními náklady." Na tento požadavek jsme připravili nabídky pro výběrové řízení. Po pečlivém zhodnocení argumentů pro a proti jsme ve výběrovém řízení vyšli jako vítězi.


Traktor CLAAS AXION 820 CIS

Pro traktor hrál jako hlavní prim jeho motor DPS v kombinaci s převodovkou Hexashift, mimo jiné delší rozvor pro jízdní komfort a ideální rozložení hmotnosti. Tato kombinace motoru, převodovky a velkého rozvoru dělá traktor CLAAS AXION 820 CIS jedinečným. Pro obsluhu komfortní a v provozu úsporný traktor jak potvrzují uživatelé i testy DLG Power mix. Proč je traktor tak úsporný? Motor DPS je motorem normy Tier 3a s řízenou rekuperací spalin s takzvaným EGR ventilem. To dělá motor DPS motorem, který za to umí vzít a navíc za velmi příznivou spotřebu PHM. K tomu ještě účinná převodovka Hexashift 24 x 24 se šestinásobným násobičem a čtyřmi robotizovanými skupinami. Převodovka s komfortem Powerschiftu a s účinností klasické mechanické převodovky.


Secí stroj Väderstad Rapid RDA 400S

Univerzální secí stroj Väderstad Rapid RDA 400 S je určen jak pro přímý výsev do strniště, tak setí do mulče nebo setí do hrubé brázdy. S Väderstad Rapid lze sít vše od drobnosemenných rostlin jako například mák, až po kukuřici. To vše umí Väderstad Rapid RDA 400 S. Koncepce tohoto secího stroje je rozdělena do takzvaných tří zón. První zóna zpracovává, urovnává povrch půdy a připravuje seťové lůžko. Druhá zóna výsev semen popř. ukládání hnojiva. Výsev provádí robustní jednodiskové botky, které svojí konstrukcí dokáží zasít do velmi různorodých půdních podmínek. Rozteč řádků je 12,5 cm. Poslední třetí zóna je utužení pěchovacími koly. Jednotlivé pneumatiky zpevňují povrch půdy nad dvěma řádky osiva. Tak dochází k dokonalému ukládání semen do seťového lůžka a dodržení stejnoměrné hloubky výsevu. Za zmínku určitě stojí jednoduché a rychlé nastavení hloubky setí a výsevku.

To vše byly argumenty, které vedly pana Matouška k nákupu těchto strojů. Tím však výčet zakoupených strojů panem Matouškem u nás neskončil. Další stroje, které budou v průběhu jara dodány jsou traktor CLAAS ARION 420 s čelním nakladačem CLAAS a čelní diskový žací stroj CLAAS DISCO 3100 FC.