class vaderstad

Medaile za inovace CLAAS

22. 11. 2011


TONI - TELEMATICS on Implement - telematika pro nářadí

Technologie Telematics on Implement spojuje všechny údaje o pracovní jednotce (traktor s nářadím) s počítačem na farmě. Vedoucí tak má k dispozici o strojní flotile v reálném čase při jejich pracovním nasazení a v případě potřeby může zajistit optimalizaci nastavení strojů. Traktor a připojené nářadí spolu komunikují pomocí technologie Iso-Bus. Zároveň lze přesně zdokumentovat aplikační dávky. Zaznamenaná a analyzovaná data pomáhají zjistit výkonové rezervy, koordinovat nasazení strojů a plánovat optimální využití pracovníků i strojů.NIR-senzor - systém sledování složek píce

Tráva a kukuřice jsou základními surovinami pro živočišnou výrobu a bioplynové stanice. K hodnocení již zdaleka nestačí jen hektarový výnos a obsah sušiny, ale také kvalita. S technologií NIRS a na základě přesných kalibračních křivek je možné změřit obsah složek, jako jsou cukry, škrob, bílkoviny, stravitelná a nestravitelná celulóza, popeloviny, stejně jako vlhkost přímo v průběhu sklizně. Tyto výsledky dávají informaci o kvalitě píce a indikují další nutnou úpravu a využití při výživě zvířat nebo použití v bioplynové stanici.SMART HANDLING - asistenční systémy pohonu

Jde o odpověď na zařízení, které má za úkol ochránit teleskopické nakladače před poškozením a při přetížení zastaví činnost, čímž se snižuje výkonnost strojů. S novým asistenčním systémem pohonu je teleskopické rameno automaticky mírně zataženo dříve, než dojde k přetížení, takže ochrana proti přetížení nemusí přerušit práci stroje. Toto spojení může být využito automatické svislé zatížení při zvedání nebo snižování ramene, čímž se redukuje stres obsluhy.