class vaderstad

Důvěra k prověřené značce

30. 09. 2011

Pan Jiří Jedlička z Rousínova hospodaří na 142 hektarech orné půdy. V popředí jeho činnosti stojí rostlinná výroba, pěstuje především potravinářskou pšenici, ječmen k výrobě sladu a z olejnin řepku ozimou a slunečnici.

Pan Jedlička začal působit jako SHR v roce 1994 na 45 ha. S rozvojem firmy narůstal tlak na včasné a kvalitní provádění veškerých polních prací, proto se v roce 2002 rozhodl zakoupit secí stroj Väderstad Rapid RD 400S. Se strojem byl nad míru spokojen - zůstává věrný značce, která se mu osvědčila a pořizuje si letos stejný stroj, tentokrát s přihnojením Väderstad Rapid RD 400C.

Co se kromě vlastních dobrých zkušeností se značkou skrývá za rozhodnutím ke koupi tohoto stroje?

  • urychlení průběhu setí
  • úspora pohonných hmot
  • úspora nákladů na hnojení
  • šetrnost k životnímu prostředí

Nezbývá, než popřát mnoho úspěchů a spoustu zasetých hektarů!