class vaderstad

20 let AGRALL

20. 09. 2011

Oslava byla zahájena krátkým uvítacím slovem předsedy představenstva ing. Josefem Trávníčkem. Po té se přes 300 hostů odebralo na malou polní ukázku, která byla připravena na sousedním pozemku osetém kukuřicí. Pro lepší výhled na předváděnou techniku byla pro hosty přichystána divácká tribuna.


Předvádění strojů se neslo v duchu porovnání dnešní moderní zemědělské techniky se stroji, které se používaly před 20 lety - tedy v době, kdy se zrodila naše firma.

Ukázku sklizně zahájila sklízecí řezačka CLAAS JAGUAR 695 SL, vybavená 6řádkovým adaptérem pro sklizeň kukuřice. Jak uvedli moderátoři akce Martin Hladůvka a Tomáš Kopa, právě tento stroj společnost CLAAS proslavil po celém světě. Jako odvozní prostředek sloužil traktor CLAAS CELTIS 456 s 9 t přívěsem.

První samojízdná řezačka CLAAS vyrobená v roce 1973 nesla označení JAGUAR 60 SF, a používala motor o výkonu 120 koní. Postupnými inovacemi německý výrobce z Harsewinkelu uváděl na trh další modely, a to JAGUAR 600, kterou v roce 1994 nahradila řada 800 plná velkých konstrukčních změn. V roce 2004 společnost CLAAS dodala řezačku s pořadovým číslem 20.000, a při uvedení nové modelové řady 900 v roce 2007  už se jednalo 25.000. kus.

Starší řezačka byla při sklizni vystřídána dnešním nejsilnějším zástupcem řezaček CLAAS, modelem JAGUAR 980 s plošným adaptérem Orbis 750 vybaveným dvěma motory Mercedes Benz o celkovém výkonu 857 koní. Odvozní prostředek odpovídal vysoké výkonnosti řezačky, jednalo se o traktor AXION 850 s tříosým návěsem o objemu 44 m3.


Po sklizni kukuřice na siláž byla zahájena sklizeň zrnové kukuřice. Jako první vyjela mezi řádky sklízecí mlátička DOMINATOR 108 SL s 5řádkovým adaptérem. Rok výroby této mlátičky byl příznačný, a shodoval se s datem založení společnosti AGRALL - 1991.

Firma CLAAS začala s výrobou tažených sklízecích mlátiček v roce 1913, první samojízdná mlátička byla vyrobena před 75 lety, tedy v roce 1953. Model DOMINATOR je nejúspěšnějším modelem, následovaly modely MEGA, od roku 1997 se vyrábí nejvýkonější mlátičky LEXION. Výrobce se pyšní již více než 400.000 kusy mlátiček. Pro porovnání výkonnosti sklízecích mlátiček vyrobených s odstupem 20 let byla divákům předvedena nejsilnější mlátička, a to LEXION 770 s 12řádkovým adaptérem CONSPEED. Pro nejvyšší nasazení při sklizni byla vybavena systémem pohonu zadní nápravy Active Trac, který zapíná automaticky zadní nápravu dle aktuálního prokluzu předncíh hnacích kol.

Předvádění sklízecích mlátiček bylo zakončeno porovnáním množství sklizené hmoty. Protože obě mlátičky sklízeli na stejně dlouhém pozemku, a jeli shodně 2 jízdy, chtěli jsme názorně předvést rozdíl ve výkonnosti. Mlátičky předjeli před tribunu a vysypaly objem svých zásobníků do připravených kontejnerů. Výsledek byl jednoznačný, mlátička LEXION 770 sklidila za stejný čas více než trojnásobek toho, co její o 20 let straší předchůdkyně DOMINATOR 108.


Po sklizni samozřejmě nechyběly ani traktory CLAAS a stroje pro zpracování půdy a setí VÄDERSTAD. První soupravou, která se předvedla, byl traktor ARES 836 RZ s výkonem 205 koní agregovaný s těžkými diskovými branami EXCELENT 540. Traktory řady ARES byly stavebními kámeny traktorů CLAAS ihned po uvedení na trh v roce 2003, první rok se jich jen v Německu prodalo 1.000 kusů. I diskové podmítače EXCELENT byly nosným výrobkem pro švédského výrobce VÄDERSTAD, který proslul kvalitou svých výrobků opřenou o známou skandinávskou ocel.

Jinou dimenzí pak bylo předvedení traktoru XERION 3800 s hloubkovým kypřičem Cultus CS 500 vybaveným těžkým ocelovým pěchovacím válcem. Vysoká výkonnost, dobré promíchání půdy s posklizňovými zbytky a nízká spotřeba paliva jsou hlavním znakem těchto strojů. Tato technologie dokáže při splnění agotechniky nahrazovat klasickou orbu s výhodou vyšší výkonnosti a příznivější spotřeby paliva. V ČR je v provozu již 19 nových traktorů XERION, a většina z nich je agregována právě se stroji VÄDERSTAD.

Na připravený pozemek tak mohla předjet souprava traktoru ATLES 926 RZ se secím strojem Rapid 600 F. Koncept secích strojů Rapid je založen na pasivní přípravě půdy, velkém objemu zásobníku a vysoké rychlosti setí. Typické pro secí stroje Rapid je také systém umožňující rovnoměrné uložení osiva propojením zadních kol se secími disky. V České republice je dodáno více než 350 kusů secích strojů Rapid, které potvrzují dominanci výrobce VÄDERSTAD jako největšího evropského výrobce secích strojů .

Poslední předváděnou soupravou byla nejvýkonnější secí souprava v Česku, a to XERION 3800 Saddle Trac se zásobníkem na osivo a secím strojem Rapid 800 Jumbo. Koncept Saddle Trac umožňuje využít prostor za kabinou pro různé typy nástaveb, nádrže na aplikaci kejdy nebo speciální nástavby. Tato secí souprava má celkový objem zásobníků na osivo 16.700 l, a je schopna při rychlosti 15 km/h zaset na jedno naplnění až 70 ha. Směnový výkon je na úrovni 100 ha.


Po doznění motorů a uvolněné hodince strávené na čerstvém vzduchu se hosté přesunuli zpět do haly Showroomu, kde na ně čekalo po krátkých prjevech vedení firmy a zástupců výrobců CLAAS a VÄDERSTAD pohoštění formou rautu, příjemné tóny cimbálové a jazzové hudby a v neposlední řadě ochutnávka vín několika moravských vinařů.


Krátce po setmění převzali za světel svíček a znění famfáry zakladatelé firmy ing. Rudolf Kvapil a ing. Josef Trávníček gratulace svých kolegů a spolupracovníků. Slavnostní atmosféru dokresloval krátký ohňostroj s orchestrálním doprovodem skladby Vltava Bedřicha Smetany.


Volná zábava se nesla do pozdních nočních hodin, kdy jsme se s našimi hosty rozloučili a poděkovali jim za přízeň, které se AGRALL těší roky, v mnoha případech už 20 let.