class vaderstad

Královský lesk pro Väderstad-Verken AB

13. 02. 2011

Crister Stark, předseda představenstva firmy Väderstad převzal medaili od samotného švédského krále Carla Gustava za významné přispění k rozvoji švédského průmyslu. On sám bere projevenou úctu jako jasný signál, že král tímto oceňuje zřetelný příspěvek firmy Väderstad k rozvoji zemědělství.

Několik týdnů před Vánocemi obdržel Crister Stark dopis, ve kterém stálo: "Jeho veličenstvo se těší na možnost udělit vám medaili - Rytířský řád se stuhou - za zřetelný příspěvek k rozvoji švédského průmyslu."


Pro blaho společnosti

Na druhého února byl Crister Stark náležitě pozván do Královského paláce ve Stockholmu k převzetí vyznamenání od krále a pamětního diplomu od královny. Každý rok je takto oceněno kolem třiceti občanů působících v různých oborech lidských činností, včetně přínosů v rámci vzdělání, politiky, medicíny, průmyslu nebo kultury. Společným rysem všech takto oceněných je to, že král a jeho poradci berou při nominování ohled na jejich práci, z hlediska vlivu na celou švédskou společnost.

Rapid se stal normou

Crister Stark ocenil královu poctu a medaili, ale zároveň skromně snížil důležitost své vlastní osoby na tomto úspěchu.
"Je to velmi potěšující, ale v první řadě je to uznání nás všech ve firmě Väderstad."

Crister dále rozšířil uznání ke svým rodičům a třem sourozencům, kteří se podílejí na vedení společnosti. Jedním ze znamení dobré práce firmy je více než 18.000 secích strojů Rapid a přes 10.000 kultivátorů Carrier vyexpedovaných z továrny sídlící v městečku Väderstad. To již významně ovlivnilo zemědělský trh. Navíc Crister Stark zdůraznil, že během uplynulých let firma Väderstad vytvořila v segmentu mnoho modelů, patentů a standardů.

"Rapid se brzy stal normou pro to, jak by měl pracovat moderní secí stroj a Carrier pro to, jak by se mělo provádět mělké zpracování", poznamenal Crister Stark.

Mnoho strojů produkovaných jinými výrobci je také ovlivněno výrobky Väderstad. To znamená, že mnoho evropských farmářů profituje přímo nebo nepřímo z technologického vývoje společnosti Väderstad.

Královská pečeť s uznáním

Väderstad je pokroková výrobní společnost, která se dlouhodobě podílí na vytváření pracovních míst a současně přispívá ke zvýšení švédského exportu. Crister Stark ale věří, že její význam sahá dál:
"Vnímám to také tak, že král svým podpisem ocenil příspěvek naší firmy Väderstad do celého oboru zemědělství" řekl.
Švédský král se skutečně zajímá o zemědělství. Stroje Väderstad můžeme najít na mnoha královských farmách. Podle doslechu král rád jezdí na jaře a na podzim s bránami pro předseťovou přípravu a v těchto případech nepochybně používá stroje značky Väderstad. S uznáním, doplněným královskou pečetí a medailí v ruce, smeká Crister Stark před svými kolegy ve firmě Väderstad.
"Všichni kdo zde pracují, zaslouží poklonu!"