class vaderstad

Na hladkých kolech

11. 11. 2010

Před rokem řešili v družstvu vlastníků v Loděnici na Opavsku obměnu technologické linky na odvážení hnoje od stájí. Dlouhodobě totiž využívají kontejnerovou dopravu, která byla založena na nákladních automobilech.

Starý automobil LIAZ z roku 1990 již dosahoval vysokých provozních nákladů a přestal vyhovovat i z hlediska nosnosti. Nastalo tedy velké dilema, zda zůstat u nákladního automobilu či přejít na traktorovou dopravu. Volba nakonec padla na traktor a po dobré zkušenosti z předchozích let se značkou CLAAS se objevil již třetí zástupce těchto traktorů. K modelům ARES 697 a ARION 630 tak přibyl ARION 530, ovšem obutý do komunálních pneumatik.


Kompletní změna

Svou roli při rozhodování sehrála i taková "drobnost", jako je řidič. Na nákladní automobil je nutné mít obsluhu se speciálním školením a v případě dovolené či nemoci neexistuje zastoupení. Pokud ovšem podnik neinvestuje do dvou řidičů. Co ovšem s druhým za běžných podmínek? Kromě toho pracovníci podniku počítali již dopředu s možností nasazení třeba ve žních a s nákladním autem se po poli špatně jezdí. Spolu s tažným prostředkem bylo nutné dokoupit i podvozek pro kontejnery. Nakonec zvolili tuzemský výrobek ZDT, i když měli výhodné nabídky na jiné značky. Opět sehrála roli zkušenost s návěsy.

V družstvu je celkem dvacet kontejnerů, z nichž většina je umístěna ve středisku živočišné výroby v Neplachovicích, část je u posklizňové linky. Denně je nutno vyvézt deset z nich. Traktor má užitné zatížení 13 tun, takže lze v kontejneru odvézt kolem jedenácti tun hnoje. To je výrazně více než u předešlého způsobu, takže se prodloužil interval odvozu. I díky tomu lze potom traktor využít na další práce. Například při odvozu od sklízecích mlátiček při žních, nebo při jarní přípravě před setím.

Stabilní jízda

Mohlo by se zdát, že s pneumatikami bez klasických šípů se traktor na poli nehne. Opak je pravdou. Sice se s tím musí počítat, ale připravovat stroj zvládal takřka bez potíží. Právě pneumatiky byly tím, z čeho měl traktorista obavy. Ale při dopravě se chovají lépe než klasické a na poli při občasném nasazení se větší prokluz dá snést. Sice jsou dražší, ale na druhou stranu by se měla prodloužit jejich životnost. A problémy nebyly ani v zimě bohaté na sníh. Dokonce nebylo nutné ani používat řetězy a větší styčná plocha se vzorkem pomohla k lepší ovladatelnosti.

Dopravní vzdálenosti při běžném vyvážení činí v průměru mezi třemi a čtyřmi kilometry po silnici, zpevněných i nezpevněných cestách na pevná i polní hnojiště. Rozdíl oproti vyvážení s nákladním automobilem je i v tom, že řidič musí počítat s tím, že kontejner je níž. Takže při vyklápění nelze ihned zajet až k hromadě, ale předem si otevřít a zajistit zadní dvířka.

Výrazná úspora

Čím ale byli v Loděnici velice příjemně překvapeni, bylo porovnání spotřeby paliva a vlastně celkových nákladů. Při srovnání se starou Liazkou původně očekávali mírně nižší spotřebu. Při vztažení na odpracovanou hodinu, kdy jediným rozdílem v úkonech je, že původní linka používala lanový systém, zatímco nová pracuje s hákem, vyšla tato úspora výrazně nižší skoro o čtvrtinu.

Zatímco v loňském prvním pololetí činila hodinová spotřeba nákladního auta 8,91 litru za hodinu, traktor za první letošní půlrok dosáhl spotřeby 6,75 litru za hodinu. Celková průměrná spotřeba traktoru na provozní hodinu činí 7,8 litru, ale v tom je započtena i práce třeba na poli. Při odpracování 1100 hodin v živočišné výrobě, z celkových 1500, tak traktor jen za první pololetí ušetřil kolem 50 tisíc korun.

Podle účetních hledisek je sice traktor, který je vybaven klimatizací, automatickým řazením v cestovním režimu a dalšími "vychytávkami" zlepšujícími komfort obsluhy, dražší. Konkrétně půlroční náklady na Liazku vyšly na 534 tisíc korun, zatímco na traktor 622 tisíc korun. Samozřejmě je tu jedno ale. Je to způsobeno odpisy traktoru, které měly u nákladního auta nulovou hodnotu. A je otázka, jak vysoké by byly při pořízení nového. Nehledě k úspoře za druhou, speciálně vyškolenou obsluhu. Takhle si Jiří Szabo může bez obav vzít dovolenou a snadno ho zastoupí jiný traktorista.

Text a foto Vladimír PÍCHA