class vaderstad

Sklízejte za všech podmínek!

07. 11. 2010

Letošní žně měly v porovnání s ostatními roky více než nestandardní průběh. Pozdní začátek a deštivé počasí způsobily mnoha hospodářům komplikace se kterými nebyli připraveni bojovat.


Vzhledem k této situaci jsme po dohodě s firmou CLAAS přivezli do republiky sklízecí mlátičku LEXION 570 TERRA TRAC s pásovým podvozkem v agregaci s 9metrovou žací lištou VARIO. Smyslem této akce byla pomoc zákazníkům se sklizní a představení této techniky, která jim byla známá pouze z doslechu. Onou technikou není myšlena sklízecí mlátička LEXION, ale pásový podvozek TERRA TRAC, který překvapil nejednoho pozorovatele. A to nejen svou průjezdností těžkým terénem, ale i výkonem, který byla tato sklízecí mlátička schopna podávat i v těchto podmínkách.

Sklízecí mlátička LEXION 570 TERRA TRAC byla poprvé nasazena v pátek 20.8. Za měsíc práce byla v rámci České republiky předvedena v šesti podnicích. Začalo se v jižních Čechách a poté se pokračovalo na Liberecko, které bylo jednou z oblastí nejvíce zasažených povodněmi. Následovaly pozemky v okolí Jičína a Pardubic, přesun na jižní Moravu a nakonec zpět na jičínsko ke koncovému zákazníkovi. V okolí Pardubic vznikla i reportáž televize NOVA o "testování kombajnu který má místo kol pásy".

Reportáž začíná v 10 minutě a 19 sekundě odpoledních televiních novin.
Odpolední televizní noviny ze dne 19.9.2010


Za 25 pracovních dní (130 hodin) sklidil LEXION 570 TERRA TRAC 670 ha obilovin, čímž docílil průměrného výkonu přes 5 ha/hod a spotřeby nafty cca. 14 l/ha. Ke spotřebě a výkonu stroje je potřeba podotknout, že vysypávání probíhalo téměř vždy na okraji pole, protože podmáčená půda, místy stojící voda, nebo souvislá vodní plocha nedovolily odvozové technice vjet do pole. Tento terén činil problém i při chůzi. A přesto všechno - stroj s celkovou hmotností téměř 30 tun v kombinaci pásového podvozku TERRA TRAC s pohonem všech čtyř kol zvládnul všechny překážky.

Při přesunech mezi jednotlivými podniky bylo ujeto po silnici téměř 1200 km. Celou tuto trasu se sklízecí mlátička pohybovala po vlastní ose. Opět bez jakýchkoliv komplikací. Transportní šířka LEXION 570 je 3,28 m. Ostatní "sourozenci" LEXION (580, 600) se šířkou mlátícího bubnu 1,7 m mají šířku na pásovém podvozku 3,49 m. To je vynikající hodnota v porovnání s klasickým kolovým strojem, zvláště když si uvědomíme kompaktní rozměry stroje při přesunech po silnicích a čím dál častěji řešený problém s utužením půdy. V porovnání s nejběžnějším rozměrem pneumatik hnací nápravy 800/65 R32 je sklízecí mlátička na pásovém podvozku téměř o 40 cm užší a tlak na půdu je až trojnásobně nižší.


Za celou dobu této akce si naši zákazníci na vlastní kůži srovnali rozdíly mezi kolovým a pásovým podvozkem sklízecí mlátičky. Dnes již víme a na několika místech jsme předvedli co tento stroj dokáže. Každý kdo viděl v jakých podmínkách je tato sklízecí mlátička schopna sklizně neskrýval překvapení. Výhodou kombinace výkonné mlátičky a pásového podvozku TERRA TRAC je nejen bezproblémová sklizeň za podmínek jaké byly v letošních žních, ale také vyšší výkon stroje při klidnější a vyrovnanější jízdě přes nerovnosti pozemku. Na zákazníkovi zůstává při pořízení nové sklízecí mlátičky na zvážení, zda jsou uvedené výhody dostatečnou kompenzací za zvýšenou cenu stroje. Jisté je pouze jedno, ono slavné "Poručíme větru dešti!" není tak splnitelné jak se dříve zdálo. Každý správný hospodář by měl spoléhat především na sebe, na spolupracovníky a techniku, kterou má k dispozici.

V současné době pracuje LEXION 570 TERRA TRAC u svého nového majitele. Podle posledních informací má ke konci října na svém kontě cca 1200 ha v obilovinách. V těchto dnech by měl sklízet kukuřici na zrno.