class vaderstad

Společnost CLAAS Tractor SAS zprovoznila novou lakovnu

14. 08. 2010

Na konci roku 2008 CLAAS Tractor SAS investovala do nové ultramoderní lakovací linky a začala s jejím spuštěním koncem května. Bude tak nastavena nová dimenze továrny CLAAS v Le Mans z hlediska kapacity, kvality a respektování životního prostředí. Slavnostní otevření se zúčastnila řada čestných hostů, pozvání přijal starosta města Le Mans Jean-Claude Boulard a členové správní rady vedení CLAAS Hans Lampert, Dr. Hermann Garbers a Ulrich Jochem.

Správní rada CLAAS s čestnými hosty, dodavateli a zaměstnanci zahájili spuštění nové lakovny.

Přestřižení červené stuhy (zleva): Pierre Grondin (CLAAS Traktor), Ulrich Jochem (CLAAS Správní rada), MariettaKaramanli (členka francouzského parlamentu), Jean-Claude Boulard (starosta města Le Mans) a Dr. Hermann Garbers (CLAAS Správní rada).

Hlavním důvodem změny výrobní metody lakování bylo zvýšení hmotnosti a velikosti traktorů a změna právních předpisů tak, aby standard kvality laku na traktoru byl v souladu s normou CLAAS a odpovídal výzkumu v této oblasti.

Tato nová lakovací jednotka byla instalována v budově přiléhající k montážnímu závodu, a pokrývá plochu 2.520 m². Stropní tunel je vybavený dopravníkovým systémem, což znamená, že jednotky o hmotnosti až osm tun mohou být přesunuty z hlavní budovy do nové části lakovny.
Výrobní kapacita je 75 traktorů/směnu, která může být navýšena jednoduchým zvýšením rychlosti celé linky až na maximální výkonnost 100 traktorů/směnu.

Jednotlivé díly jsou přepravovány z montážní linky do lakovny. Dopravníkový systém je konstruován s nosností až 8 tun na jednotku.

Technika, která zlepšuje pracovní podmínky

Automatizace procesu lakování spodní částí traktoru umožní zlepšení pracovních podmínek, které usnadní činnost lakýrníků. To také zajistí lepší kontrolu laku a spotřebu barvy.

Respektování životního prostředí

Společnost CLAAS Tractor SAS věnovala během tohoto projektu velkou péči ke snížení dopadu své činnosti na životní prostředí. Technická rozhodnutí vedly ke snížení spotřeby vody a energie. Použitím nových barev s technologií Very High Solid v kombinaci s originálním systémem pro zpětné získání zbytků laku pomocí kartáče (což vede k menšímu odvozu odpadu) jsou zároveň velmi šetrné k životnímu prostředí.

Lépe vyškolený personál

S očekáváním této nové linky byl směřován důraz na oblast školení pracovníků. Bylo provedeno školení robotiky, údržby a technologie lakování, které dohromady tvořily 1400 hodin.

Investice

Po uvedení nové linky na montáž kabin v roce 2008 (4,6 mil. €) bylo investováno také 9,2 mil. € do investičního projektu nového testovacího a zkušebního centra pro traktory v obci Trangé v těsné blízkosti Le Mans. Dodatečná investice ve výši 9.6 mil. € je důkazem, jakou důvěru vkládají akcionáři, rodina CLAAS do budoucnosti továrny v Le Mans. Tento nový projekt je dalším krokem v rozsáhlém modernizačním plánu, kterým továrna v Le Mans prochází, neboť se plnohodnotnou stala součástí CLAAS Group.

Některé číselné údaje týkající se výstavby lakovny

  • investice 9.6 mil. €
  • 12 měsíců práce
  • 100 tun oceli na výstavbu spojovacího tunelu
  • 24 km elektrických kabelů
  • 350 m dlouhý dopravní systém
  • 2520 m² plochy v hlavní budově
  • Snížení spotřeby rozpouštědla o více jak 40%