class vaderstad

Dobrý hospodář neponechává nic náhodě

29. 07. 2009

Tímto heslem se řídí i jeden z našich významných zákazníků Zemědělské družstvo Starý Petřín, který ani v této nelehké ekonomické situaci přípravu na letošní žně nepodcenil. Nejen že doplnil svůj strojový park čítající 10 sklízecích mlátiček CLAAS LEXION o jednu novou - LEXION 560, ale dokonce zainvestoval do výstavby velkokapacitních sil na uskladnění úrody.

Nově postavená posklizňová linka má kapacitu 10 000 tun komodit. Součástí je příjmový koš, čistička, nové dopravní cesty a 4 skladovací sila, každé o kapacitě 2 500 tun s provětrávací podlahou a veškerými technologiemi, které k tomu patří. Celé zařízení přišlo na 30 milionů korun.

Zemědělské družstvo Petřín hospodaří na 2 200 hektarech zemědělské půdy, pěstuje převážně ozimou řepku a pšenici, ječmen jarní, hrách, žito a mák. V živočišné výrobě produkuje 5,5 milionu kilogramů drůbežího masa a cca 700 tun masa vepřového.

Díky nově vybudované posklizňové lince je družstvo schopno, veškerou svoji produkci uskladnit kvalitněji a lépe nežli tomu bylo v minulosti. Kromě toho ušetří firma za náklady na dopravu sklizně do vzdálenějších sil a zůstane flexibilnější v oblasti obchodování s komoditami.

Nezbývá než popřát - ÚSPĚŠNOU SKLIZEŇ!